Selkokielinen sisältöPuhtausala-lehti

Selkokielellä: Tiimissä on hyvä tehdä työtä

Tiimissä työskennellään yhdessä. Tiimillä on yhteinen tavoite, ja kaikki tiimin työntekijät tukevat toisiaan. Työntekijä tarvitsee monenlaisia taitoja, kun hän työskentelee tiimissä.
Selkokielellä: Tiimissä on hyvä tehdä työtä
Teksti Sanna Tapola ja Johanna Kartio

01.08.2023

Työntekijä tarvitsee monenlaisia taitoja, kun hän työskentelee tiimissä. Työntekijän täytyy osata tehdä työtä tiimissä. Nykyisin se on tärkeää kaikissa töissä. Tiimi tarkoittaa ryhmää, joka työskentelee yhdessä.

– Tiimin jäsenet ymmärtävät, että yhteistyö on tärkeää. Kaikki tiimissä ottavat vastuuta siitä, että työ onnistuu, sanoo koulutusasiantuntija Outi Komi Puhtausala-yhdistyksestä.

Tiimin työntekijät osaavat erilaisia asioita. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea hyvin. Kun tiimi toimii hyvin, tiimin työntekijät auttavat toisiaan.

– Tiimissä työntekijät oppivat, kun he jakavat tietoa muille. Kaikki oppivat lisää eli tiimin osaaminen kehittyy, Komi sanoo.

Kaikilla tiimin jäsenillä täytyy olla tiimitaitoja. Tiimitaito on esimerkiksi taito kohdata hyvin toinen tiimin jäsen.

Tiimillä täytyy olla myös selkeät tavoitteet. Selkeä tavoite auttaa työntekijää ymmärtämään, miksi ja miten hänen pitää tehdä työtä tiimissä.

Turvallinen olo

Hyvässä tiimissä kaikilla on turvallinen olo. Hyvässä tiimissä on hyvä olla. Jokainen voi päättää asioista, jotka koskevat omaa työtä. Jokainen voi kokeilla ja ehdottaa uusia tapoja tehdä työtä. Hyvässä tiimissä työntekijä ei pelkää, että hän epäonnistuu.

– Kun työntekijällä on turvallinen olo, hänen ei tarvitse pelätä virheitä. Silloin voi kehittyä työssä. Kun työntekijä uskaltaa kertoa ajatuksista vapaasti, sanotaan, että hänellä on psykologinen turva Outi Komi kertoo.

Jokainen tiimin jäsen vaikuttaa siihen, millainen tiimi on.

– Kannattaa aina pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Kannattaa myös auttaa muita, Komi kannustaa.

Kokeileminen on tärkeää

Komin mielestä on hyvä, jos tiimit haluavat kokeilla erilaisia asioita työssä.

– On tärkeää, että voi kokeilla ja yrittää. Niin voi harjoitella uusia asioita. Ei haittaa, jos joskus epäonnistuu. Myös silloin työntekijä ja tiimi oppivat, Outi Komi sanoo.

Jos tiimissä on turvallista kokeilla uusia asioita, tiimiläiset uskaltavat kertoa mielipiteistään, peloistaan ja huolistaan. Silloin tiimin on helpompi myös tehdä muutoksia työssään.

Tiimin täytyy tehdä työtä jonkin aikaa, ennen kuin se toimii hyvin. Tiimin työskentelyssä on erilaisia vaiheita.

– Kun tietää, millaisia tiimin vaiheet voivat olla ja missä vaiheessa oma tiimi on, voi parhaiten auttaa omaa tiimiään, Komi sanoo lopuksi.


Opi kurssilla tiimitaitoja

Tiimityö-verkkokurssilla tutustut tiimityön hyviin puoliin. Opit, miten voit itse vaikuttaa tiimin toimintaan. Kurssi on lähellä sinun omaa työtäsi. Se on käytännönläheinen. Kurssilla on paljon puhtausalan tilanteita. Voit harjoitella tiimityötaitoja ja voit pohtia oman tiimisi vaihetta. Verkkokurssilla voit opiskella tiimiläisen ja tiiminvetäjän näkökulmaa. 

Puhtausala ry