Yrityselämä

Uusi yritysjäsen: Kaarea Oy

Vuoden alussa Puhtausala ry:n yritysjäseneksi liittynyt Kaarea Oy on Turun kaupungin, Auran kunnan, Salon ja Paraisten kaupungin, sekä Uudenkaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhdessä omistama puhtaus-, ruoka-, kiinteistö -, kunnossapito- ja toimitilapalveluita tuottava yritys.
Uusi yritysjäsen: Kaarea Oy

Teksti Miia Manner

18.05.2022

Puhtauspalveluiden toimialajohtaja Kristiina Huittinen kertoo, että yritys on perustettu palvelemaan omistajien tarpeita. Kaarea sai alkunsa Arkea Oy:n osittaisesta jakautumisesta. Huittinen vastaa Kaarean puhtauspalveluista.

– Yritys perustettiin vuonna 2019. Toimimme in house -periaatteella, ja tuotamme palveluita vain omistajillemme eli emme kilpaile vapailla markkinoilla.

Omistaja voi ostaa palveluita ilman kilpailutusta.

– Ne, jotka ovat Kaarean omistajia, voivat ostaa meiltä palveluja ilman kilpailutusta. Me ollaan aika varteenotettava vaihtoehto heille, koska tuotamme palveluita vain omistajille.

Huittinen on ollut itse aiemmin henkilöjäsenenä Puhtausala ry:ssä. Hän arvostaa verkostoitumisen mahdollisuutta.

– Olen osallistunut esimerkiksi Puhtausala ry:n koulutuksiin ja osallistunut esihenkilöpäiviin. On erittäin hyvä, että yhdistyksen kautta saa uusinta tietoa ja on mahdollisuus olla ajan hermolla. Verkostoituminen etenkin esihenkilöiden kanssa on minulle tärkeää.

Kaareassa on siivoojia ja laitoshuoltajia tällä hetkellä yhteensä noin 150.

– Siivoamme muun muassa sairaaloita, vanhuskeskuksia, päiväkoteja ja vammaispalvelun ja päihdehuollon yksiköitä.

Huittinen on ollut Kaarean palveluksessa reilun kaksi vuotta.

– Sitä ennen olin osuuskaupassa 15 vuotta siivouspäällikkönä vastaten kaikkien Turun Osuuskapan kohteiden puhtaanapidosta.

Huittinen harmittelee, että ala on piilossa. Näkyvyys yhteiskunnassa on vähäistä.

– Alan ääntä pitäisi saada kuuluviin. Koronan myötä näkyvyys on hieman lisääntynyt, mutta kun sitä tarvittaisiin vaan vielä enemmän. Puhtausala ry:llä on tässä iso rooli.

Huittisen työpäivät sujuvat tällä hetkellä pitkälti teams-palavereissa.

– Kun loppusyksystä tilanne oli hieman rauhallisempi, työskentelimme fyysisesti yhdessä esihenkilötiimin kanssa. Koronatilanteen huonontuessa siirryimme taas etätyöskentelyyn. Molemmissa tavoissa on omat hyvät puolensa.

Huittinen korostaa, että muuttuvissa tilanteissa täytyy muistaa erilaiset ihmistyypit.

– Toiset tarvitsevat enemmän tukea ja apua, toiset ovat itsenäisempiä. Ihmiset pitää huomioida yksilöllisesti.

Etätyöskentelyn lomassa on tärkeää varata aikaa vapaalle keskustelulle ja ajatuksenjuoksulle.

– Teams-palaverien lomassa on hyvä olla varattuna aikaa ihan vain ajatusten vaihtoon. Lounas on myös syytä laittaa kalenteriin, muuten sen aika livahtaa helposti ohitse.

 

Kaaren arvot ovat yhdessä, paremmin ja sydämellä, asiakkaan tarpeet huomioiden.

– Mottomme on, että yhdessähän olemme vahvempia. Mitä enemmän puhalletaan yksi hiileen, niin sitä paremmin koko yhteisö toimii.

Halu kehittyä on vahva.

– Yritämme jatkuvasti löytää uusia toimintatapoja, ja tehdä asioita yksinkertaisemmin.

Henkilökuntaa siirtyi liikkeenluovutuksella Kaareaan Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalta kesäkuussa 2020. omistamasta Arkeasta.

– Se oli iso muutos monille työntekijöille, ja toisilla oli jopa 20 vuoden työura takanaan samassa yksikössä organisaatiossa. Toimintatapojen jalkauttamiseen pitää varata reilusti aikaa.

Paremmin tekeminen  tarkoittaa Kaareassa tehokkaampaa uusien ratkaisujen löytämistä.

– Mietimme jatkuvasti, miten tehdä asiat esimerkiksi ergonomisemmin, kevyemmin. Se on myös sydämellä toimimista henkilökuntaa kohtaan.

Arvostus toisia ihmisiä kohtaan on tärkeää.

– Lisäksi pidämme tärkeänä sitä, että jokainen kantaa vastuun omasta työstä, ympäristöstä, kollegoista ja asiakkaista.

Koronan myötä laitoshuoltajan työstä on tullut entistä vaativampaa. Sairaalassa työskentelevä laitoshuoltaja käy koronapotilaan luona monta kertaa päivässä. He ovat olleet tärkeässä roolissa etenkin pandemian aikana.

– Laitoshuoltajat tarjoavat ateriat, pyyhkivät kosketuspinnat, vaihtavat lakanat ja niin edelleen. He käytävät monta kertaa päivässä potilaan huoneessa. Iso osa työajasta menee muihin työtehtäviin kuin puhtaanapitoon. Heidän työnsä on yhtä arvokasta kuin muidenkin sairaalassa työskentelevien, Huittinen muistuttaa.

Työtä tehdään suurella sydämellä ja Huittinen toivoo, että kokonaisuutta osattaisiin alan ulkopuolella arvostaa.

– Toivon kovasti, että laitoshuoltajat saisivat työlleen arvostusta, mikä sille kuuluisi. Muistutan usein meidän henkilökuntaa siitä, että sairaalaan tai vanhusten hoivalaitokseen ei voi ottaa yhtään uutta potilasta tai vanhusta ennen kuin laitoshuoltaja on tehnyt työnsä. Siivoojat ja laitoshuoltajat ansaitsevat tasa-arvoisen arvostuksen ja kunnioituksen ammattiaan kohtaan.

 

SSTL Puhtausala ry