Puhtausalan vuoden teko 2020

Mikä on Puhtausalan vuoden teko 2020?

Kilpailu on jälleen käynnissä - lähetä oma ehdotuksesi!

Puhtausalan vuoden teko voi olla esimerkiksi teko, joka on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Kyseessä voi olla myös yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle.

Puhtausalan vuoden teko on SSTL Puhtausala ry:n kilpailu koko puhtausalalle. Tunnustus voidaan myöntää yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle.

Vuoden teko 2020 julkistetaan Puhtauspäivänä 7.12.2020!

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 30.10.2020 mennessä otsikolla "Puhtausalan vuoden teko" osoitteeseen per-olof.ekstrom@puhtausala.fi
 

SSTL Puhtausala ry:n hallitus valitsee ehdokkaista finalistit. Finalisteista voittajan valitsee myöhemmin ilmoitettava henkilö.

Lisätietoja kilpailusta antaa SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Per-Olof Ekström, per-olof.ekstrom@puhtausala.fi

 


 

Puhtausalan vuoden teko 2019 Kastek Oy:n ja KSAO:n Hautomotoiminta

Kastek Oy:n käynnistämä ja yhdessä Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa kehittämä Hautomotoiminta on Puhtausalan Vuoden teko 2019. Puhtausalan Vuoden teko valittiin nyt kolmannen kerran.

”Tämä oli iso juttu meille. Olemme panostaneet asiaan paljon, ja on hienoa, että se näin nyt huomioitiin. Ja jos muutkin työyhteisöt saavat tästä nyt ideoita omien työntekijöidensä perehdyttämiseen, niin hieno juttu sekin”, totesi palvelupäällikkö Tarja Pikarinen Kastek Oy:stä heti tulosten julkistamisen jälkeen. Tulos julkistettiin SSTL Puhtausala ry:n toimistossa live-lähetyksenä maanantaina 2. joulukuuta. Finalisteista voittajan valitsi Marja Hautanen (Lindström Group Oy).

Pikarisen mukaan heillä oli tavoite päästä Hautomotoiminnalla finaaliin.

”Siltä osin tavoitteemme oli jo täyttynyt lähetyksen alkaessa, mutta pakkohan se on myöntää, ettei mikään ole niin kivaa kuin voitto”, hän kertoi.

”Meillä oli täällä live-lähetyksen aikana oma kisastudio, jossa jännitimme porukalla tuloksia. Heti tuloksen julkistamisen jälkeen huusimme ”jee” niin kovaa, että studion ulkopuolelta alettiin ihmetellä, mitä me oikein huudettiin. Meistä tuntui kuin olisimme voittaneet maailmanmestaruuden!”, Pikarinen nauraen kertoi.

”Heti tulosten julkistettua saimme tekstarin KSAOlta, joka tässä oli merkittävä yhteistyökumppanimme. He olivat myös katsoneet suoraa lähetystä julkistamistilaisuudesta”, Pikarinen kertoi.

 
Paljon onnea!

 

Takarivissä Kastek Oy:n toimitusjohtaja Seppo Pajari ja Kastek puhtaushuollon palvelupäällikkö Tarja Pikarinen. Eturivissä kaksi Hautomotyöntekijää, Tarjan edessä Neea Leino ja Sepon edessä Maarit Lempinen.

Hautomo auttaa perehdyttämisessä

Kastekin yhdessä KSAOn kanssa kehittämä hautomotoiminta perustettiin uusien työntekijöiden perehdytyksen tasalaatuisuuden takaamiseksi, työsuhteiden pysyvyyden parantamiseksi ja työhyvinvoinnin nostamiseksi. Uusien työntekijöiden perehdytys oli kehittämiskohteena noussut aiemmin esille mm. Kastekin henkilöstökyselyssä. Hautomotoimintaa alkoi suunnitella oma työryhmä.

Hautomossa saatava alkuperehdytys antaa uudelle työntekijälle perustiedot ylläpitosiivouksesta, ateriapalveluista ja vuodehuollosta. Tämä keventää kuormitusta jatkoperehdytyksen osalta muun henkilökunnan harteilta. Perehdyttäjä työskentelee ylimääräisenä vahvuutena opastettavan kanssa, jolloin työkuormituskaan ei lisäänny muulla henkilökunnalla. Perehdytys jatkuu hautomon jälkeen vielä kohdekohtaisilla ohjeistuksilla.

Lue tiedote

 

Vuoden teko 2019 -finalistit olivat:

  •     Hautomotoiminta (Kastek ja KSAO Kouvola)
  •     QR-koodit perehdytyksessä (Laitoshuoltajat Minna Asikainen, Anemut Bizuayen ja Merja Havukainen sekä kouluttaja Pasi Lehtonen)
  •     VR-sovellus ja Thinglink oppimista edistävinä oppimisympäristöinä (Riveria)

 

Hautomotoiminta (Kastek ja KSAO Kouvola)

Hankkeessa korostuu työelämän ja oppilaitoksen yhteistyö ja se kertoo tämän hetkisestä ammatillisen koulutuksen ja työelämän saumattomasta yhteistyöstä. Oppilaitos toteuttaa päätehtäväänsä, eli varmistaa alueen työnantajille ammattitaitoisen työvoiman ja puhtauspalvelualan toimija toteuttaa päätehtäväänsä eli tuottaa asiakkaalleen turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön sekä muut tukipalvelut. Hautomotoiminnalla saavutetaan myös muita hyötyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaation käytäntöjen yhtenäistäminen ja juurruttaminen, opiskelijoiden opintopolkujen parempi suunnittelu, uuden työntekijän henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen huomioiminen, työskentelyn virheettömyyden paraneminen sekä työtyytyväisyyden nostaminen.
 

QR-koodit perehdytyksessä (Laitoshuoltajat Minna Asikainen ja Anemut Bizuayen sekä kouluttaja Pasi Lehtonen, Riveria)

Riverian finalistit Seija Ikonen (VR ja Thinglink) ja
Minna Asikainen (QR-koodit).

Tavoite on  helpottaa perehdytystä ja  opastusta  eri puolilla maakuntaa olevissa kuntayhtymän tiloissa ja tiimeissä.
QR-koodeja on tehty koneiden opastukseen ja muuttosiivouksen tueksi itselle ja asiakkaille ( P1 puhtausluokan mukaan rakennettuihin ja S2 sisäilmaluokan mukaisiin tiloihin ”vanhojen kalusteiden, kirjojen ym tavaroiden muutto)
Jatkossa tavoitteena on tehdä niitä laajemmin kattamaan eri koneita, tiloja ja varsinkin erilaisia pintamateriaaleja. Koneiden Qr koodi  näyttää, kuinka kone otetaan käyttöön, miten sitä käytetään ja huolletaan.

 

VR-sovellus ja Thinglink oppimista edistävinä oppimisympäristöinä (Riveria)

Kiinteistöpalvelualan tiimissä (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria) on kehitetty virtuaalinen oppimisympäristö leikkaussalisiivouksesta yhteistyössä Pohjois-Karjalan tukipalvelut – Polkka oy:n kanssa. Sovelluksen on tehnyt opinnäytetyönään Karelia ammattikorkeakoulun opiskelija Samuel Hietalahti. VR-sovellus on kehitetty palvelemaan koulutuksen ja työelämän tarpeita. Sovelluksen avulla alan opiskelijat pääsevät tutustumaan leikkaussalisiivoukseen turvallisessa oppimisympäristössä ohjatusti ja kokeilemaan oikeaoppista työskentelyä aiheuttamatta vaaraa asiakkaille.

Thinglink-oppimisympäristöjen avulla opiskelija hahmottaa kohteessa tehtäviä töitä kytkemällä ne selkeästi tilakohtaisiin puhtaustavoitteisiin. Upotettujen videoiden ja muiden materiaalien avulla hän voi opiskella työtekniikkaa, työergonomiaa ja teoriaperustaa puhtauspalvelujen tuottamisesta.

 

 eLaitoshuolto on Puhtausalan Vuoden teko 2017

Puhtausalan Vuoden teko 2017 -finalistit (vas.) Hygieeninen sisäympäristö RT-korttisarja: Kari Laine Rakennustieto Oy ja Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulu, eLaitoshuolto: Aila Kerosalo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä kotisiivouspaketit: Eeva-Leena Lappalainen ja Suvi Toivola Puhdas Ilo Oy.

Puhtausalan Vuoden teko 2017 -voittajana palkittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin digitaalinen omavalvontasovellus eLaitoshuolto. Voittajan valitsi Erja Suikkanen ja se julkistettiin miniClean-tapahtumassa Seinäjoelle 12.4.2018.

”Omavalvonnan merkitys korostuu terveydenhoitoympäristössä, etenkin nyt, kun maailmalta tulee Suomeen uusia sairauksia ja mikrobeja. Omavalvonta on yksi tärkeä osa potilasturvallisuuden varmistamista. Pitkään on puhuttu terveydenhoitoalan omavalvonnasta, joten on hienoa, että nyt on kehitetty toimiva sovellus, jossa asiakaskin saa tietoa laadusta reaaliaikaisesti”, Erja Suikkanen perustelee valintaa. Hän toivoo, että osaamista ja tietoa omavalvontaan liittyvissä asioista jaetaan myös muille alalla toimiville.

eLaitoshuolto-sovellukseen kirjataan tilan puhtauden visuaalinen arviointi, jota voi täydentää kirjallisin kommentein ja valokuvin. Tulokset ovat käytettävissä reaaliaikaisesti ja niitä voidaan tarkastella tilatyypin, käyttävän yksikön tai koko datan osalta.

Arviointeja tehdään sekä heti siivouksen jälkeen että siivouskertojen välillä, jolloin saadaan tietoa myös siivoustoimenpiteiden riittävyydestä sairaalan toiminta-aikana.

”Asiakkailta ja työntekijöiltä saadun palautteen mukaan eLaitoshuollon käyttöönotto on lisännyt avoimuutta ja luottamusta”, toteaa palkinnon vastaanottanut palvelupäällikkö Aila Kerosalo. Saatua tietoa hyödynnetään muun muassa työmenetelmien kehittämisessä sekä resurssien ja ajankäytön kohdentamisessa.

Muut ansioituneet finalistit olivat Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Rakennustieto Oy:n tuottamat Hygieeninen sisäympäristö RT-kortit sekä Puhdas Ilo Oy:n kehittämät tuotteistetut kotisiivouspaketit.

Puhtausalan Vuoden teko on SSTL Puhtausala ry:n kilpailu koko puhtausalalle. Palkinto jaetaan vuosittain yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle.

Puhtausalan vuoden teko voi olla esimerkiksi teko, joka on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Kyseessä voi olla myös yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle.

Vuoden 2017 finalistit:

Hygienia sisätiloissa, kolmen RT-ohjeen sarja
Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Rakennustieto Oy

RT-korttisarja antaa tietoa hygieenisten sisätilojen yleisistä perusteista, tilasuunnittelusta sekä siivouksesta ja huollosta.Tarkoituksena on lisätä rakennusalan, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien tietoisuutta hygieenisen sisätilan merkityksestä ja tätä tukevista ratkaisuista tilojen suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheessa. RT-ohjesarja auttaa myös torjumaan infektioita sisätiloissa sekä niiden suunnittelussa ja siivouksessa.

Kotisiivouspaketit
Puhdas Ilo Oy

Kotisiivouspaketit on luotu helpottamaan asiakkaan päätöksentekoa. Siivouspaketit ROHKEA, REIPAS ja RENTO on tuotteistettu, joten asiakas saa tarkan tiedon siitä, mitä palveluun kuuluu ja mistä hän maksaa ilman, että hänen tarvitsee miettiä ajankäyttöä tai työntekijän rivakkuutta tai mahdollista loivaliikkeisyyttä. Paketit ovat helpottaneet myös palvelun myyntiä.

Oma valvonta eLaitoshuolto sovelluksella
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

eLaitoshuolto-sovelluksella voidaan seurata toiminnan laatua ja tehdä toiminnan mahdolliset ongelmakohdat näkyviksi. Sovellukseen voidaan liittää myös kuvia ja kirjata kommentteja. Tietoa voidaan jakaa Internetin kautta erilaisiin päätelaitteisiin. Kertyvä tietoa luo positiivista muutospainetta sekä antaa impulsseja toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen.

 

Vuoden teko 2016 -tunnustuksen sai Sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmä

Vuoden teko 2016 -tunnustuksen voittaja julkistettiin Finnclean-messuilla 11.5.2017. Voittajaksi SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Harri Piiparinen valitsi Sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmän. Ympäristöterveysryhmässä valmisteltiin lakimuutos, jonka mukaisesti terveydensuojelulakiin tehtiin lisäys allasvesihygieenisestä osaamisesta. Laki edellyttää nyt uima-allas- ja märkätilojen siivoojilta riittävää osaamista näiden tilojen siivoukseen. Palkinnon vastaanotti Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Katso video: Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö: "Olemme ylpeitä Puhtausalan Vuoden teko -palkinnosta"

Muut ansioituneet finalistit olivat Senaatti-kiinteistöjen palkkiojärjestelmä sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Siivoustyöryhmä.

Tilaa uutiskirje