Puhtausalan vuoden teko 2022

Puhtausalan vuoden teko on tehnyt merkittävällä tavalla puhtausalasta entistäkin paremman kuluneen vuoden aikana. Teko on esimerkillinen ja sillä on kaikki mahdollisuudet kasvattaa puhtausalan vaikuttavuutta sekä alan sisällä että ulkopuolella.  

Ehdokkaana voi olla yritys, yhteisö, organisaatio tai yksittäinen henkilö. Voittajan valitsee tänä vuonna yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksen Ammatillisesta koulutusyksiköstä. 

Puhtausalan vuoden teko 2022 on Työperäinen maahanmuutto -hanke. 

 

Puhtausalan vuoden teko 2022 -finalistit:

Työperäinen maahanmuutto -hanke
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Riverian Työperäinen maahanmuutto -hankkeen tavoitteena on kouluttaa Suomeen ja Pohjois-Karjalaan puhtausalalle 75 uutta osaajaa Myanmarista. Opiskelijat opiskelevat aluksi kolme kuukautta suomen kieltä ja siirtyvät sen jälkeen ammatillisiin aineisiin. Opiskelu tapahtuu sähköisesti suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta, ja opiskelija tarvitsee opintoihinsa aluksi vain netin, puhelimen ja läppärin tai tabletin.

Hankkeessa on edistetty ennakkoluulottomasti työperäistä maahanmuuttoa puhtausalalle. Hankkeessa on huomioitu myös eettinen näkökulma. Uusista puhtausalan osaajista on tarkoitus tulla osa suomalaista yhteiskuntaa.

Koulutuksen kannalta keskeinen osuus, eli verkkokoulutus, on toteutettu koulutusohjelmassa nerokkaasti. Opettajat ovat käyttäneet monipuolisesti luovuuttaan ja osaamistaan verkon kautta tapahtuvassa koulutuksessa. Ensimmäiset Myanmarista Suomeen siirtyneet osaajat ovat jo mukana työelämässä, ja heidän ammatillisesta osaamisestaan on saatu kiitosta työnantajan edustajalta.

Siivottavuus-toimintamalli
Tampereen Tilapalvelut Oy ja Pirkanmaan Voimia Oy

 

Tampereen Tilapalvelut ja Pirkanmaan Voimia ovat kehittäneet yhdessä toimintamallin siivottavuuden arviointiin. Toimintamalli on tuonut apua siihen, kuinka tilojen käyttäjät voivat itse konkreettisesti huolehtia siitä, että puhtauspalvelujen tuottaja pääsee toteuttamaan sopimuksen mukaista puhtauspalvelua.

Toimintamallissa tehdään yhdessä tilan käyttäjien kanssa kohdekierroksia, joissa tarkastellaan tilojen tilannetta siivottavuuden kannalta. Arvioinnista laaditaan helppokäyttöinen ja selkeä raportti, johon on lisätty kuvia siivottavuuden toteutumisesta sekä konkreettisia kohdekohtaisia neuvoja ja ohjeita siivottavuuden parantamiseksi.

Tilojen käyttäjiltä on saatu positiivista palautetta siivottavuuden arvioinnista, ja toimintamalli on kannustanut tilojen henkilökuntaa huolehtimaan siivottavuudesta osana jokapäiväistä työelämää. Siivottavuuden arvioinnista on tullut pysyvä toimintamalli, jonka kautta on tiivistetty yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden ja toimijoiden kanssa.

Puhtausalan ammattitutkinto ketterästi eri kieli- ja kulttuuritaustaisille työntekijöille
Palmia Oy toimitilapalvelut ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda)

Palmia ja Keuda ovat kehittäneet yhteistyössä puhtausalan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen toteutusta, jonka avulla voidaan lisätä ketterästi puhtausalan osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisille työntekijöille.

Koulutusmallissa opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan ja hyväksytään oppilaitoksen prosessien mukaisesti. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja suunnitellaan yksilölliset opintopolut työssäoppien. Suomen- tai englanninkielisen ammattitutkinnon voi suorittaa oppilaan lähtötasosta riippuen 2–6 kuukaudessa.

Koulutusmallissa keskeisessä roolissa on ollut hyvä yhteistyö Palmian, Keudan ja opiskelijoiden kesken. Koulutusmallin kehittäminen on mahdollistanut eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ammattitutkinnon suorittamisen, ja auttanut heitä samalla integroitumaan syvemmälle suomalaiseen yhteiskuntaan.

 


Puhtausala kiinnostavaksi -hanke on vuoden 2021 teko

Puhtausala kiinnostavaksi eli Puhki-hanke on edistänyt alan tunnettuutta nuorten, maahanmuuttajien ja alanvaihtajien keskuudessa. Hankkeessa toimittiin läheisessä yhteistyössä muun muassa peruskoulun opettajien ja opojen, kotoutumiskouluttajien, uraohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.. Lue lisää.​​​​​​

Finalistit 2021

 • Puhki-hanke 
 • Seija Ikonen 
 • Sodexo

 


Puhtausalan vuoden teko 2020 on ISS Palvelut Oy:n rekrytoinnin muuttaminen sisäiseksi työnvälitystoiminnoksi

ISS Palvelut Oy:n "Hei, me joustetaan!" eli rekrytointipalvelun muuttaminen sisäiseksi työnvälitystoiminnoksi on Puhtausalan vuoden teko 2020. Paljon onnea!

Lue koko juttu digilehdestä.

Finalistit 2020: 

 • HUS Asvian laitoshuollon toiminta korona-aikana
 • ISS Palvelut Oy:n rekrytoinnin muuttuminen sisäiseksi työnvälitystoimistoksi
 • Nanoksi Finland Oy:n valokatalyysipinnoitus
   

Puhtausalan vuoden teko 2019 Kastek Oy:n ja KSAO:n Hautomotoiminta

Kastek Oy:n käynnistämä ja yhdessä Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa kehittämä Hautomotoiminta on Puhtausalan Vuoden teko 2019. Puhtausalan Vuoden teko valittiin nyt kolmannen kerran. Lue tiedote

Finalistit 2019:

 • Hautomotoiminta (Kastek ja KSAO Kouvola)
 • QR-koodit perehdytyksessä (Laitoshuoltajat Minna Asikainen, Anemut Bizuayen ja Merja Havukainen sekä kouluttaja Pasi Lehtonen)
 • VR-sovellus ja Thinglink oppimista edistävinä oppimisympäristöinä (Riveria)


 


eLaitoshuolto on Puhtausalan Vuoden teko 2017

Puhtausalan Vuoden teko 2017 -voittajana palkittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin digitaalinen omavalvontasovellus eLaitoshuolto. Voittajan valitsi Erja Suikkanen ja se julkistettiin miniClean-tapahtumassa Seinäjoelle 12.4.2018.

Finalistit 2017:

 • Hygienia sisätiloissa, kolmen RT-ohjeen sarja, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Rakennustieto Oy
 • Kotisiivouspaketit, Puhdas Ilo Oy
 • Oma valvonta eLaitoshuolto sovelluksella, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
   

 

Vuoden teko 2016 -tunnustuksen sai Sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmä

Vuoden teko 2016 -tunnustuksen voittaja julkistettiin Finnclean-messuilla 11.5.2017. Voittajaksi SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Harri Piiparinen valitsi Sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmän. Ympäristöterveysryhmässä valmisteltiin lakimuutos, jonka mukaisesti terveydensuojelulakiin tehtiin lisäys allasvesihygieenisestä osaamisesta. Laki edellyttää nyt uima-allas- ja märkätilojen siivoojilta riittävää osaamista näiden tilojen siivoukseen. Palkinnon vastaanotti Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Katso video: Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö: "Olemme ylpeitä Puhtausalan Vuoden teko -palkinnosta"

Muut ansioituneet finalistit olivat Senaatti-kiinteistöjen palkkiojärjestelmä sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Siivoustyöryhmä.

SSTL Puhtausala ry