SSTL Puhtausala mukana hankkeissa

 

SSTL Puhtausala ry SuomiAreenassa 2016

Kesällä 2016 MTV ja Porin kaupunki järjestivät SuomiAreenan jo yhdettätoista kertaa. Teemoja 11.–15.7. 2016 pidetyssä tapahtumassa olivat suomalainen työ ja kansalaisjärjestötoiminta. Ohjelmaa oli runsaasti ja Kansalaistori oli auki koko tapahtuman ajan.

 

Keskustelutilaisuus

SSTL Puhtausala ry:n järjestämä keskustelutilaisuus Kuka siivoaa tulevaisuuden Suomen? pidettiin perjantaina 15.7.2016 klo 12 Pori-piha -lavalla.

Keskustelijoina olivat kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok), Porin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, ISS:n siivouspalveluista vastaava liiketoimintayksikön johtaja Taina Huttunen ja puhtausalan motivaatiotekijöistä tutkimustyötä tehnyt Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko. Keskustelun kommentoijina toimivat kansanedustaja Ari Jalonen (ps) sekä JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Keskustelun juonsi johtaja Kimmo Collander Amcham Finlandista.

Panelistit keskustelivat muun muassa siivoustyön sisällöstä ja merkityksestä, arvosta ja arvostuksesta, kilpailukykysopimuksen vaikutuksista alalla sekä tehokkuuden kasvattamisesta. Karoliina Jarenko toi esille Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeessa haastateltujen siivoojien näkemykset siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä siivoojan työn arjessa. Juhana Vartiainen puolestaan totesi, että siivouksen arvo ja tärkeys näkyy lopulta markkinahinnoissa.

Kaikki pystyivät osallistumaan keskusteluun #kukasiivoaasuomen #suomiareena -tunnisteilla. Katso Twitterissä myös @Puhtausala.
 

Kansalaistori

SSTL Puhtausala ry esittäytyi SuomiAreenan Kansalaistorilla torstaina ja perjantaina 14.-15.7.2016. Ihmisiä heräteltiin huomaamaan ammattisiivouksen merkitys kysymyksellä "Mitä jos missään ei siivottaisi?" Katastrofihan siitä tulisi, kuten moni totesikin. Teltalla oli jatkuva usean henkilön miehitys Satakunnan Siivousteknisen yhdistyksen ansiosta ja näin saatiin ohikulkijoita tehokkaasti houkuteltua testaamaan osumatarkkuuttaan (osuvatko kolme paperimyttyä roskikseen?) ja kuulemaan puhtausalasta ja sen merkityksestä. Kaikki keskustelemaan pysähtyneet tai ainakin osumatarkkuutensa testanneet saivat I love Puhtaus -siivouspyyhkeet. Keskustelutilaisuuden esitettä jaettiin ahkerasti torstaina ja perjantaina aamulla. Sipi Sammakko vieraili ilahduttamassa sekä pieniä että isoja kulkijoita pari kertaa kumpanakin päivänä. Oli ilahduttavaa huomata, kuinka positiivisesti alaa tuntemattomatkin suhtautuivat puhtausalan viestiin ja pitivät asiaa erittäin tärkeänä.

 

 

Työelämä 2020 - Kohti kutsumuksellista puhtausalaa

Työelämä 2020 -hanke perustui vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan ja se sisältyi pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Visiona oli tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä.

SSTL Puhtausala ry hyväksyttiin Työelämä 2020 -hankkeen toimijatason yhteistyökumppaniksi vuoden 2014 alussa. Tavoitteenamme oli tehdä Suomen puhtausalasta Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä.

Kukin yhteistyökumppani sitoutui Työelämä 2020 -hankkeeseen antamalla lupauksia.

  •     Vuoden 2014 teemana oli työtapaturmien vähentäminen. Tavoitetta edistettiin tekemällä yhteistyötä Nolla tapaturmaa -foorumin kanssa sekä tuottamalla Finnclean-messuille työhyvinvointialue, Circuit of Wellbeing. Lisäksi jokaisessa vuoden 2014 PUHTAUS&PALVELUsektori-lehdessä oli artikkeli keinoista edistää siivous- ja kiinteistöalan työturvallisuutta.
  •     Vuonna 2015 SSTL Puhtausala ry:n teemana hankkeessa oli työhyvinvointi ja terveys puhtauspalvelualalla. Teemaan liittyvä päätapahtuma pidettiin 17.3.2015, jolloin kymmenen siivousteknisen yhdistyksen alueella järjestettiin aiheeseen liittyvä koulutus.
  •     Vuoden 2016 teema oli Työhyvinvointi ja osaaminen. Teemaan liittyvä verkkokoulutus pidettiin 4.10.2016.
  •     Vuoden 2017 teema on Työhyvinvointi ja tuottavuus.

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hanke

SSTL Puhtausala ry toteutti vuosien 2014-15 aikana Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen yhdessä Filosofian Akatemian kanssa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllistäjä. Lue hankkeen loppuraportti.

Hankkeessa lähestyttiin hyvän työpaikan ideaa viimeaikaisten motivaatiotutkimusten läpimurtotulosten kautta. Nämä tutkimukset osoittavat, että inhimillinen hyvinvointi perustuu keskeisesti kolmentyyppisen perustarpeen toteutumiselle. Nämä ovat tarve itsenäiseen toimintaan (vapaus), tarve itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen (virtaus) ja tarve merkitykselliseen tekemiseen (vastuu). Hyvä työ on työ, joka täyttää nämä perustarpeet. Hankkeen lähtökohta oli, että puhtausala täyttää nämä perustarpeet poikkeuksellisen hyvin.

Lisäämällä tietoisuutta siivousalan jo lähtökohtaisesti poikkeuksellisen hyvästä kyvystä tyydyttää inhimilliset perustarpeet sekä vahvistamalla tätä kykyä konkreettisin työnohjaukseen ja toimintatapoihin liittyvin muutoksin voidaan merkittävästi lisätä puhtausalan vetovoimaisuutta ja palkitsevuutta, sanalla sanoen, puhtausalan kutsumuksellisuutta.

Tiekartta, hankkeen työpajojen pohjalta laadittu kuvaus kutsumuksellisesta puhtausalasta perustuu siivoojilta ja esimiehiltä saatuihin palautteisiin siitä, mikä heidän työssään vahvistaa työn mielekkyyttä ja iloa ja mikä toisaalta heikentää sitä. Tulokset on yhdistetty tietämykseen työelämän kehitystrendeistä ja kilpailuetua tuottavista organisaatio- ja johtamismalleista.

Tulevaisuuden sisäisesti motivoivat puhtausalan organisaatiot perustuvat itseohjautuviin tiimeihin. Se edellyttää muutoksia niin siivoojan, palveluesimiehen kuin johdon rooleihin. Tiekartasta löydät myös perustelut, miksi oman organisaation kehittäminen kannattaa.

Tiekartta pdf:nä

Lisäksi hankkeessa tuotettiin Pieni opas valmentavaan esimiestyöhön, johon on koottu tiiviisti ja havainnollisesti valmentavan esimiestyön ydin.

Puhtauspäivän 7.12.2015 juhla- ja tiedotustilaisuudessa esiteltiin Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen tulokset, tiekartta tulevaisuuden vetovoimaiseen ja kutsumukselliseen puhtausalaan, luettiin manifesti ja paneelissa kuultiin esimerkkejä kutsumuksellisen puhtausalan toimintatavoista.

Puhtausala ry