YrityselämäPuhtausala-lehti

Asiantuntijoita hyvän sisäilman asialla

Sirate Group tutkii, selvittää ja ratkaisee sisäilmaongelmia. Se, mitä tehdään, tehdään kunnolla.
Asiantuntijoita hyvän sisäilman asialla
Teksti Sanna Tapola Kuvat Sirate

03.04.2024

Sirate Group Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa sisäilmaan liittyviä rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille.

– Ohjaamme suunnittelua ja valvomme rakentamista, jotta rakentamisen tai peruskorjauksen jälkeen rakennuksessa on terveellinen sisäilma. Tutkimme sisäilmaa ja teemme kuntotutkimuksia ja PTS-suunnitelmia. Lisäksi teemme työhygieenisiä arviointeja, joissa tutkitaan esimerkiksi haitallisten aineiden pitoisuuksia hengitysilmassa, kertoo Sirate Groupin aluejohtaja Juha Takkunen.

Takkusen mukaan se, mitä tehdään, tehdään Sirate Groupissa kunnolla. Palvelut keskittyvät nimenomaan sisäilmaan ja sen hyvään laatuun.

”Väärästä paikasta ei saa säästää”

Rakennuksen hyvä sisäilma on monen asian summa, siihen vaikuttavat kaikki toimijat rakennuksen elinkaaren aikana. Siksi kaikkien ketjussa mukana olevien olisi ymmärrettävä, miten asiat linkittyvät toisiinsa ja kuinka tärkeitä ne ovat, jotta kiinteistön ominaisuudet ja arvo voidaan säilyttää parhaalla mahdollisella tavalla.

– Hyvä suunnittelu on kaiken a ja o. Lisäksi tärkeisiin asioihin, siihen kunnolla tekemiseen, pitäisi olla varattuna aikaa. Muuten käy niin, että asioita tehdään sinne päin, eikä tajuta, miten se vaikuttaa esimerkiksi kustannuksiin kiinteistön elinkaaren aikana. Väärästä paikasta ei saa säästää, Takkunen muistuttaa.

Siivous vaikuttaa suoraan ilmanlaatuun

Kiinteistöjen sisäilmalle kuuluu paljon hyvääkin. Osakiitos siitä kuuluu uudistuneelle lainsäädännölle, joka ohjaa urakoitsijoiden osaamista oikeaan suuntaan.

– P1-puhtausluokan vaatimukset on saatu käyttöön rakentamiseen ja niitä kehitetään edelleen. Koen, että asiat ovat kehittyneet hyvään suuntaan, Takkunen pohtii ja jatkaa:
– Julkisella puolella tilojen sisäilma on yleisesti ottaen jo laadukasta. Siellä ylläpitosiivous toimii pääsääntöisesti hyvin. Yksityisellä puolella laatu vaihtelee enemmän ja ymmärrys siitä, miten puhtaanapito tukee sisäilman laatua, on vielä liian ohutta.

Puhtausalan jäseneksi Sirate Group päätyi, koska yrityksessä halutaan olla mukana puhtausalan verkostossa. Se on Takkusen mielestä erinomainen verkosto vahvistamaan viestiä hyvän sisäilman ja puhtaanapidon tärkeästä liitosta.

– Asianmukainen siivous on perusta hyvälle sisäilmalle. Mitä enemmän ilmassa on pölyä, sitä huonompi on ilmanlaatu.

Puhtausala ry