Osaaminen

Keräämme maahanmuuttajataustaisten siivousalan työntekijöiden kokemuksia perehdytyksestä opinnäytetyöhön

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajataustaisten siivousalan työntekijöiden kokemuksia saamastaan perehdytyksestä sekä mahdollisista haasteista heidän työuransa alkuvaiheessa.
Keräämme maahanmuuttajataustaisten siivousalan työntekijöiden kokemuksia perehdytyksestä opinnäytetyöhön

07.06.2024

Tatiana Pätsi suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen alalla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ja tekee Puhtausala ry:n toimeksiannosta opinnäytetyötä, joka keskittyy perehdytykseen puhtausalalla työskentelevien maahanmuuttajien keskuudessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajataustaisten siivousalan työntekijöiden kokemuksia saamastaan perehdytyksestä sekä mahdollisista haasteista heidän työuransa alkuvaiheessa. Toivomme, että voisit osallistua tutkimukseen ja auttaa kehittämään perehdytysprosesseja entistä paremmiksi. Jos et itse ole maahanmuuttajataustainen, välitäthän kyselyä eteenpäin tutkimukseen sopiville henkilöille omassa organisaatiossasi.

Kyselyyn voi vastata 30.6.2024 asti, vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä yksittäisten vastaajien henkilöllisyyttä voida tunnistaa. Tutkimuksella on tutkimuslupa, ja valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus.fi-palvelussa.

Vastaa kyselyyn 

Lisätietoja tutkimuksesta: 

  • Tatiana Pätsi p. 044 209 9445, [email protected]
  • Opinnäytetyön ohjaaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja AnneTörn-Laapio, p. 040 635 0609, [email protected]
  • Toimeksiantajaorganisaation edustaja, Puhtausala ry, toiminnanjohtaja Sari Mattilla, p 040 7387780, [email protected]
Puhtausala ry