Vaikuttavuus

Finnclean täytti kävijöiden ja näytteilleasettajien odotukset

Maaliskuussa 2023 järjestetyn Finnclean-tapahtuman palautekyselyjen tuloksista käy ilmi, että tapahtuma vastasi hyvin sekä näytteilleasettajien että messuvieraiden odotuksiin.
Finnclean täytti kävijöiden ja näytteilleasettajien odotukset
Kuva Jyri Kivimäki

15.08.2023

Näytteilleasettajista 74 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka messut vastasivat heidän odotuksiinsa. Messukävijöiden määrään ja laatuun näytteilleasettajat antoivat arvosanan 3,6 asteikolla 0–5. Lähes 60 prosenttia näytteilleasettajista aikoo osallistua tapahtumaan myös seuraavan kerran, ja loput osallistuvat mahdollisesti. Kukaan näytteilleasettajista ei sanonut jättävänsä messuja väliin seuraavalla kerralla.

Kävijöistä suurin osa tuli messuille tutustumaan uusiin tuotteisiin, alan trendeihin sekä tapaamaan alan asiantuntijoita. Eniten kävijöitä kiinnostivat siivousaineet ja -välineet, koneet, puhtausalan palvelut sekä hygienia. 64 prosenttia kävijöistä koki, että messut vastasivat odotuksiin hyvin tai jopa ylittivät ne.

Kyselyn toteutti Tampereen Messut keväällä 2023. 

Puhtausala ry