Kehittyvä puhtausalaPuhtausala-lehti

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomi-kuvan käyntikortti maailmalle

Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaiken on oltava tiptop joka hetki ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Viime vuodet siivous on tapahtunut terminaalien laajennuksen ja koronan takia poikkeusoloissa.
Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomi-kuvan käyntikortti maailmalle
Teksti Irma Tapaninen Kuvat Jetro Stavén

02.06.2022

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulki ennen koronaa päivittäin noin 60 000–70 000 matkustajaa. 

– Tavoitteemme on olla johtava vaihtoasema Euroopassa, ja asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeinen osa strategiaamme, johtaja Henri Hansson Finaviasta kertoo.

 –Tilojen tunnelma, ulkonäkö ja turvallisuus vaikuttavat ratkaisevasti asiakaskokemukseen, joten siivouksella on meille iso merkitys. 

Lentoaseman puhtaudesta huolehtii tällä hetkellä kaksi palveluliikettä, RTK-Palvelu Oy ja ISS Palvelut Oy. RTK-Palvelu vastaa Schengen-alueen ulkopuolelle matkustavien käytössä olevista tiloista ja niin sanotuista satelliittikohteista, kuten aurauskaluston huoltohallista ja jäänestokeskuksista. Osuus siivottavasta kokonaispinta-alasta on 113 000 neliömetriä, joista päivittäisessä siivouksessa on 80 000 neliömetriä. ISS Palvelujen vastuulle kuuluu Schengen-alueella matkustavien käytössä olevat tilat. Siivottavaa on kaiken kaikkiaan 132 000 neliötä, mutta osa alueista on edelleen kiinni tai remonttien alla.  

Helsinki-Vantaan lentoasemalla puhtaus on merkittävä osa poikkeuksellisen hyvää asiakaskokemusta. 

Finavialla on ollut viimevuodet käynnissä normaalin toiminnan ohella mittava kehittämisohjelma, jossa terminaalien pinta-ala kasvaa laajennusosien käyttöönoton myötä 45 prosenttia eli 103 000 neliömetriä. Uusia tiloja on otettu vähittäin käyttöön vuodesta 2016 lähtien. Kehitysohjelma valmistuu vuonna 2023, jolloin uudistetun lentoaseman pinta-ala on yhteensä 250 000 neliömetriä.  Kehittämisohjelman lisäksi maailmanlaajuinen COVID-19 pandemia on vaatinut kaikilta lentoasemalla työskenteleviltä mittavia sopeutumistoimia. 

Siivousta vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä

Lentoasemalla tarvitaan siivoushenkilöstöä joka päivä ympäri vuorokauden. Työ on organisoitu kummankin palveluliikkeen alueella suurin piirtein samalla tavalla. Molemmilla on lentoasemalla kaksi palveluesimiestä, 6–7 siivoustyönohjaajaa tai kohdevastaavaa sekä useita kymmeniä siivoojia. 

– Meillä aamu-, ilta- ja yövuorolaiset rekrytoidaan pääasiassa omina henkilöstöryhminään, sillä se on perehdyttämisen kannalta helpompaa, kertoo palvelupäällikkö Suvi Ounamo RTK-Palvelusta. 

– Ylläpitosiivous tapahtuu pääosin aamu- ja iltavuorossa. Yövuorossa siivotaan ravintolat ja lounge-tilat sekä tehdään perusteellinen siivous wc-tiloihin.

ISS:n kohdevastaava Johanna Kolehmainen ja palvelupäällikkö Suvi Ounamo RTK-Palvelusta.
Lentoasemalla tarvitaan vaihtuvien tilanteiden vuoksi paljon siivoustyön ohjausta. 

– Meidän alueillamme ohjaajia on paikalla vähintään kaksi aamuvuorossa ja yksi iltavuorossa, kertoo kohdevastaava Johanna Kolehmainen ISS Palveluista. 

– Aamuvuorossa on kuudestatoista kahdeksaantoista siivousaluetta, iltavuorossa muutama vähemmän. Siivoojat työskentelevät yleensä yksin kiertävillä siivousalueilla. Yöllä tehdään peruspesuja ja ravintoloiden siivousta.

Siivooja Jessika Ekholm aloitti ISS Palveluissa alun perin lentokonesiivouksessa, mutta siirtyi koronapandemian puhjettua töihin terminaaliin ja viihtyy nyt hyvin lentoaseman kansainvälisessä ilmapiirissä. Hän tekee poikkeuksellisesti pelkkää iltavuoroa omalla pysyvällä työalueellaan. 

– Se helpottaa työn rytmitystä, sillä alueellani on paljon muuttuvia tekijöitä.

Puhtaus on Finavian strateginen kilpailutekijä

Wc-tilojen siisteys yksi lentoasemilla tehtävien kansainvälisten asiakastyytyväisyysmittausten kategorioista ja myös kuuluu Finavian strategisiin painopistealueisiin.

– Iltapäivisin kentälle saapuu paljon kaukolentoja, jolloin terminaalissa saattaa olla yhtä aikaa tuhansia matkustajia. Se tuo kovat vaatimukset varsinkin wc-tilojen siivoukselle, Hansson sanoo ja painottaa, että niiden siisteys täytyy pystyä varmistamaan kulloinkin vaihtuvien tilanteiden mukaan. 

ISS Palveluiden kohdevastaava Johanna Kolehmainen näyttää mallia liukuporrasalueiden puhdistukseen.

Siivouspalveluliikkeet tekevät päivittäin alueillaan siivouksen laadun omavalvontaa. Kerran viikossa laadunvalvontakierros tehdään yhdessä Finavian edustajien kanssa. Poikkeusoloista huolimatta puhtaus on ollut kiitettävällä tasolla.  

Helsinki-Vantaan lentoasema on palkittu useita kertoja kansainvälisissä asiakastyytyväisyysmittauksissa kokoluokkansa parhaana eurooppalaisen lentoasemana. Se on pystynyt jatkuvasti säilyttämään myös erittäin hyvät arvosanat Airports Council International (ACI) järjestämässä kansainvälisessä Airport Service Quality -tutkimuksessa (ASQ).

Työskentelyolosuhteet vaihtelevat alueittain

Lentoasemalla on paljon erilaisiin käyttötarkoituksiin varattuja tiloja, joiden likaantuvuus eroaa toisistaan huomattavasti. RTK-Palvelun hoitamille terminaalialueille ei juurikaan tule ulkoa kantautuvaa likaa.

– Eniten kuraa ja hiekkaa kertyy matkatavaroiden käsittelyhalliin, jossa on paljon ulkoa ja ajoneuvoilla tapahtuvaa liikennettä, Ounamo kertoo. 

ISS Palvelujen alueilla on runsaasti tiloja, joihin tullaan suoraan ulkoa. Odotustilat ovat usein täynnä matkustajia, mikä vaikeuttaa niiden siivousta. 

Rullaportaiden kaiteita puhdistaa automaattisesti UVC-valoon perustuva desinfiointilaite.

– Koronan aiheuttamien ravintolasulkujen aikana asiakkaat söivät odotustiloissa, ja siitä tuli lisätarvetta siivoukselle, Kolehmainen toteaa.

Kummallakin siivouspalveluliikkeellä on lentoasemalla oma peruspesuryhmänsä, sillä perussiivouksia tehdään päivittäin–tai öisin, jolloin tiloja on helpompi rajata pois asiakkaiden käytöstä. RTK-Palvelun vastuualueella on paljon korkeita ikkunoita, jotka puhdistetaan säännöllisesti asiakkaan omistamien nostureiden avulla. 

Kehityssuuntana robotiikka ja kemikaaliton siivous

Lentoaseman laajat tilat siivotaan uusimpien siivouskoneiden avulla. 

– Viime syksynä otimme käyttöön yhdistelmäkonerobotin päiväsiivouksessa, Ounamo kertoo ja näkee robotiikan yleistymisen lentoaseman siivouksen kehityssuuntana. RTK-Palvelulla on lentoasemalla käytössä lisäksi kolme päältä ajettavaa akkukäyttöistä yhdistelmäkonetta sekä pienempiä koneita reuna-alueiden ja ahtaiden tilojen siivoukseen.

Samoihin aikoihin yhdistelmäkonerobotin kanssa RTK-Palvelu otti lentoasemalla käyttöön puhdasvesisiivouksen. Siivousvaunuissa tarvikkeet ovat siististi ja turvallisesti lukollisissa säiliöissä, piilossa tilojen käyttäjiltä. 

Samoihin aikoihin yhdistelmäkonerobotin kanssa RTK-Palvelu otti lentoasemalla käyttöön puhdasvesisiivouksen.

– Pyrimme ylläpitosiivouksessa mahdollisuuksien mukaan kemikaalittomaan siivoukseen, ainoastaan wc-tiloissa tarvitaan päivittäin puhdistusaineita, Ounamo selvittää.

ISS Palvelujen alueilla puhdistusmenetelmät ovat paljolti samanlaisia kuin RTK-Palvelulla. Lähes kemikaalivapaa siivous on käytössä ympäri aluetta. Robottiyhdistelmäkonetta tosin ei ole vielä, vaikka niitä on ollut kokeilussa, sillä ruuhka-alueille sopivaa robottia ei ole vielä löydetty. Tällä hetkellä suunnitteilla on robotti-imurin hankinta. 

Siivousmenetelmät ja niissä tarvittavat tuotteet kehittyvät koko ajan huimaa vauhtia. Viime vuosien innovaatioista Kolehmainen ja Ekholm pitävät parhaana akkukäyttöisiä imureita: 

– On mahtavaa, että johtojen kanssa ei tarvitse enää taiteilla, eikä etsiä pistorasioita.  

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on siivottu pitkään poikkeusoloissa

Finavian kymmenen vuotta kestävä laajennus- ja kehitysohjelma alkaa olla nyt loppusuoralla. Remontin ja uudisrakentamisen hallinta on onnistunut hyvin. 

– Olemme panostaneet muutosjohtamiseen ja henkilöstön informointiin, johtaja Henri Hansson toteaa ja kertoo, että virtuaalisafareita ja muuta digitaalista tekniikkaa on pystytty hyödyntämään tilojen käyttöönoton suunnittelussa. 

ISS Palvelujen siivousalueilla kulkureitit ovat muuttuneet tiuhaan rakennustyömaan takia. Remontoitavissa tiloissa on normaalia enemmän melua ja pölyä. Lisäksi remonttialueita rajaavat väliaikaiset rakenteet kaventavat asiakkaiden käytössä olevia kulkureittejä, jolloin lattioille kertyy enemmän likaa ja siivous vaikeutuu. Johanna Kolehmaista ja Jessika Ekholmia työ remontin keskellä ei haittaa: 

– Meille se on ihan normaalia, jokapäiväistä toimintaa.

He odottavat innokkaasti tänä vuonna valmistuvien tilojen käyttöönottoa.  

Toinen poikkeusjärjestelyjä vaatinut tekijä on korona, jonka takia Finavia on joutunut muokkaamaan toimintaansa monella eri tavalla. Hanssonin mukaan pandemian hoidon perustana on ollut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaistahojen määräysten noudattaminen. 

Siivooja Jessika Ekholm viihtyy Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainvälisessä ilmapiirissä.

– Terveysturvallisuus ja siihen liittyvä pintojen tehostettu puhdistus on osa asiakaskokemusta, Hansson valottaa ja kertoo uusista teknologioista, joita Finavia on ottanut käyttöön viimeisen kahden vuoden aikana. Niitä ovat UVC-valoon perustuva turvatarkastuskaukaloiden desinfiointi ja automaattisesti rullaportaiden kaiteita puhdistava laite sekä hisseihin asennetut sisäilman suodattimet ja pintakäsittelyt, jotka tuhoavat bakteereja.

RTK-Palvelu oli ehtinyt työskennellä lentoasemalla vasta kolme viikkoa, kun koko toiminta jouduttiin ajamaan alas koronan takia.

– Vieläkään ei ole palattu normaaliin, sillä matkustajamäärät terminaalitiloissa eivät ole lähellekään yhtä suuret, kuin starttivaiheessa, Suvi Ounamo toteaa. 

Lentoasemalle rekrytoitua henkilökuntaa lomautettiin ja sijoitettiin muihin kohteisiin. 

– Olemme tehneet asiakkaan kanssa yhdessä resurssipohjaisen mallin, jossa siivoushenkilöstön tarvetta suunnitellaan määräajoin asiakkaan tulevaisuudennäkymien perusteella, Ounamo kertoo ja toteaa arvioinnin onnistuneen hyvin.  

ISS Palvelujen alueilla koronan vaikutus on näkynyt tiettyihin pintoihin kohdistettuna ja tehostettuna siivouksena, esimerkiksi kosketuspintojen ja positiivisen testituloksen saaneiden henkilöiden käyttämien tilojen puhdistuksena. 

– Korona-aikana on puhallettu yhteen hiileen, kehuu Kolehmainen. 

– Rekrytoimme parhaillaan uusia siivoojia, sillä koronatilanne on normalisoitumassa ja lisäalueita otetaan vielä käyttöön.  

Näin Helsinki-Vantaan laajennusosien käyttöönotto etenee

  • Saaristo- ja merihenkinen odotustila (porttialue 50 A-M) vuonna 2016
  • Eteläsiipi vuonna 2017
  • Etelä- ja länsisiiven välinen Aukio ja vaihtomatkustajien turvatarkastus vuonna 2019
  • Terminaali 1:n laajennusosa vuonna 2019
  • Länsisiiven ensimmäinen ja toinen osa vuonna 2019
  • Rajatarkastuksen laajennusosa vuonna 2019
  • Porttialue 37–39 vuonna 2021
  • Terminaali 2:n pääsisäänkäynti, lähtö- ja tuloaulat, matkakeskus ja uudet liikennejärjestelyt vuonna 2021
  • Terminaali 2:n uudistuneet lähtöselvitys- ja turvatarkistustilat vuonna 2022
  • Schengen-porttialueen laajennus vuonna 2023


Juttu on julkaistu Puhtausala-lehdessä 2/22. 

SSTL Puhtausala ry