Puhtausala-lehti

Jutta Koivuniemen kolumni: Uusia alkuja

On luontevaa suunnata katse tulevaan ja pohtia, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Jutta Koivuniemen kolumni: Uusia alkuja
Jutta Koivuniemi

15.05.2024

Valtakunnallisesti tärkeä uusi alku on se, että saimme uuden presidentin. Oli kiinnostavaa seurata vaalikeskusteluita, joissa pyrittiin hahmottamaan hassuillakin kysymyksillä ehdokkaiden arkista arvomaailmaa, olkoonkin, että kysymysten yhtymäkohtia presidentin tehtäviin on ollut ajoittain vaikea havaita.

Arvojohtajuuden teemakysymykset sinänsä ovat kuitenkin tärkeitä, onhan presidentti tasavaltamme tärkeimmäksi nimetty arvojohtaja. Arvojohtajuuden merkitystä korostetaan muuallakin työelämässä tällä hetkellä. Arvoihin sitoutuminen mainitaan työpaikkailmoituksissa ja organisaatioiden strategisissa tavoitteissa arvot nostetaan henkilöstöjohtamisen kulmakiviksi. Johtamisen tilaan liittyen luin huolestuttavan tutkimustuloksen, jonka mukaan Suomessa vuonna 2023 naisten yleisin irtisanoutumisen syy on ollut huonoksi koettu johtaminen.

Suomessa vuonna 2023 naisten yleisin irtisanoutumisen syy on ollut huonoksi koettu johtaminen.

Tutkimus ei kohdistu tiettyyn ammattialaan vaan haastaa johtamista yleisesti. Mielenkiintoista, että vaikka olemme digitalisen kehityksen ”myrskyn silmässä” edellä mainitussa tutkimuksessa perään kuulutetaan hyvän johtamisen peruslähtökohtana aitoa kiinnostusta ihmisiin. Työterveyslaitoksen artikkelissa puolestaan muistutetaan, että hyvä johtaminen on tietoinen valinta, joka lähtee johtajan valmiudesta tarkastella omia johtamiskäytäntöjään ja kyvystä luoda itselleen hyvä johtamisen tukiverkosto. Tuntemani työpsykologi muistutti mielestäni osuvasti, että esihenkilö ei voi antaa eteenpäin sellaista, mitä hänellä ei itsellään ole. Johtajan ja esihenkilön tulee siis olla kiinnostunut myös omasta itsestään ja johtamisosaamisen kehittämisestä.

Hyvä johtaminen on tietoinen valinta, joka lähtee johtajan valmiudesta tarkastella omia johtamiskäytäntöjään ja kyvystä luoda itselleen hyvä johtamisen tukiverkosto.

Uusin alkuihin liittyen mieleeni on jäänyt vuosien takaa keskustelu, jossa ystäväni ihmetteli, kuinka raskasta täytyy olla, kun ammattiopettajan tehtävissä jouduin toistuvasti aloittamaan kaiken alusta. Muistan kokeneeni, että päinvastoin jokainen lukuvuosi, lukukausi, uusi opetusryhmä ja -jakso olivat piristäviä uusia alkuja. Tarjoutui mahdollisuus tehdä asioita vielä paremmin.

Puhtausala on voimakkaasti kehittyvä ammattiala, jossa kouluttajien, esihenkilöiden ja henkilöstön tulee olla hereillä alaa eteenpäin viedäkseen. Uusia näkökantoja ja uuden kokeilua tarvitaan mitä enemmässä määrin, etenkin kun kilpailu työvoimasta tiukkenee vuosi vuodelta. Vuoden 2024 kunniaksi suosittelen kaikkia lämpimästi etsimään uusia alkuja.

 
Kolumni on julkaistu Puhtausala-lehdessä 1/2024.
Kirjoittaja Jutta Koivuniemi on toiminut pitkään puhtauspalvelualan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.
Yrityksensä kautta hän tarjoaa puhtauspalvelualan asiantuntijapalveluita sekä henkilöstövalmennusta.
Puhtausala ry