Vaikuttavuus

Kotitalousvähennykseen tulossa korotusta

Kotitalousvähennykseen tulossa korotusta

20.08.2021

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin kahdeksi vuodeksi kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Korotus koskisi vuosia 2022-2023. Korvausprosentti nousisi  40 prosentista 60 prosenttiin.

Esityksen mukaan esimerkiksi kotiin tilatusta siivoustyöstä saisi jatkossa nykyisen 2 250 euron  maksimivähennyksen sijaan vähennystä enimmillään 3 500 euroa.

Esityksessä ei kuitenkaan kasvatettaisi kotiin tilattujen remontti- ja rakennustöiden kotitalousvähennystä, vaan niiden osalta vähennys pysyisi nykyisessä. Poikkeuksena on mahdollisesti sellainen remontti, jossa talon öljylämmitys korvattaisiin jollakin ilmastoystävällisemmällä energiamuodolla. 

Puhtausala ry