Vaikuttavuus

Laaja kysely kotitalousvähennyksen tarpeellisuudesta – Näin kansa vastasi

Laaja kysely kotitalousvähennyksen tarpeellisuudesta  – Näin kansa vastasi

22.04.2021

Koti Puhtaaksi Oy:n kyselyyn vastanneista noin 70 % oli käyttänyt kotitalousvähennystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Kyselyn pienituloisimmissa (alle 20 000 euroa vuodessa tienaavista) vastaajissa kotitalousvähennyksen käyttäjiä on ollut noin 40 %. Yli 20 000 euroa tienaavien ryhmästä vähennystä oli hyödyntänyt kahdeksan kymmenestä vastaajasta.

Noin 95 % vastaajista käyttäisi kyselyn mukaan enemmän rahaa kotitalousvähennyskelpoisiin palveluihin, mikäli vähennysprosentti olisi korkeampi. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kannattaakin kotitalousvähennyksen korottamista.


Mikäli kotitalousvähennyksen poistettaisiin, noin 70 % kaikista vastaajista arveli, ettei ostaisi enää siivouspalvelua lainkaan. Vastaukset asettuvat 70–75 prosentin väliin tuloluokasta riippumatta

Omavastuuosuudella on suurin merkitys alemmissa tuloluokissa. 10 000–30 000 euroa tienaavien ryhmästä 88 % käyttäisi kotitalousvähennystä mieluummin, jos siinä ei olisi omavastuuosuutta.

Koti Puhtaaksi Oy teki kyselyn kotitalousvähennyksestä viikolla 15. Kyselyyn tuli yhteensä 2 597 vastausta. Tarkoitus oli selvittää kotitalousvähennyksen merkitystä kotisiivouksien ostoon. Vastaajat ovat kotisiivouksesta kiinnostuneita yli 18-vuotiaita henkilöitä ympäri Suomen. Vastaajat olivat kotisiivouksesta kiinnostuneita yli 18-vuotiaita henkilöitä ympäri Suomen. Kyselyyn vastanneiden enemmistö muodostuu työssäkäyvistä pieni- ja keskituloisista, alle 50 000 euroa vuodessa tienaavista. 

KUVA:
Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Saana Tyni tutkimustulosten keskellä. (Kuva: Koti Puhtaaksi Oy)
 

Puhtausala ry