Puhtausala-lehtiVaikuttavuus

Kun intohimona on tieto ja sen jakaminen

Tarja Valkosalo harrastaa tieteellisten tutkimusten lukemista – puhtausalan tietenkin. Mikä parasta, hän pääsee työssään myös tutkimaan ja soveltamaan alan uusinta tietoa.
Kun intohimona on tieto ja sen jakaminen
Teksti Satu Hakala Kuvat Tarja Valkosalo

02.10.2023

Toiminimen Propuhtaus Tarja Valkosalo perusti vuonna 2019.
– Halusin keskittyä enemmän tutkimusten lukemiseen, tiedon hakemiseen ja siten oman itseni kehittämiseen. Viime vuosina harrastuksenani on ollut puhtausalan tieteellisten tutkimusten lukeminen.

Lukuisat tutkimukset, joista harvat ovat suomenkielisiä, ovat tuoneet lisää perspektiiviä ja syvempää tietoa. Artikkelin kirjoittaminen suomeksi tosin vie paljon aikaa.
– Haasteena on, miten tutkimuksen tuloksia voi tulkita ja ovatko ne sovellettavissa suomalaiseen puhtausalaan.

Harvinaisen mukavia ihmisiä

Moni tietää ja tuntee Tarja Valkosalon juuri tämän lehden pitkäaikaisena päätoimittajana sekä Puhtausala ry:n toiminnanjohtajana. Valkosalon työhistoria puhtausalalla alkaa 1980-luvulta, ja työtehtäviin on aina kuulunut osaamisen kehittämistä, tiedon hakemista ja jakamista.

Mikä mahtaa olla ”se jokin” puhtausalalla?
– Ehkä se, kun tämä ala koko ajan kehittyy. Olen tiedonhaluinen ihminen, ja aina on tullut jotain uutta, mistä olen innostunut.

– Tällä alalla on myös harvinaisen mukavia ihmisiä, joiden kanssa on ollut kiva tehdä töitä.

Valkosalo on yleensä ottaen tyytyväinen siihen, että puhtausala on pysynyt monipuolisena alan tekijöille. Ylpeydenaihe löytyy helposti.

– Tällaista vastaavaa puhtausalan koulutusjärjestelmää kuin mitä Suomessa on, ei pahemmin muualta löydy. Monissa maissa koulutus on yksityisten organisaatioiden käsissä. Tosin koulutusjärjestelmäämme voisi kehittää edelleen.

EU-hankkeista hyötyvät kaikki

Propuhtauksen kautta Valkosaloa työllistävät tällä hetkellä EU-hankkeet: ErgoClean ja PandemicClean. Molemmissa hankkeissa on mukana neljä maata.

– Näissä hankkeissa tuotettava aineisto perustuu ajantasaiseen tutkittuun tietoon. Jokainen maa hakee tietoa omasta maastaan tai tietyltä alueelta.

ErgoClean-hankkeessa pyritään tunnistamaan 20 yleisintä siivoustyöhön liittyvää riskitekijää. Lopputuloksena on kaikkien käyttöön tarkoitettu opastusmateriaali, jolla riskitekijöiden aiheuttamia tapaturmia ja ammattitauteja sekä työn kuormittavuutta voitaisiin vähentää.

– Kaikissa hankkeessa mukana olevissa maissa siivoustyötä tekevät myös henkilöt, jotka eivät osaa kyseisen maan kieltä. Niinpä esitämme materiaaleissa asian visuaalisesti niin, ettei kielitaitoa tarvita.

PandemicClean-hankkeella pyritään valmistautumaan tuleviin pandemioihin. Tavoitteena on kootusti käytettävissä olevat tarvelähtöiset, tehokkaat ja tutkimuksiin perustuvat toimenpiteet, joilla siivous voi omalta osaltaan estää pandemian leviämistä.

Tässä hankkeessa keväällä tehdyt pintahygieniatestit yllättivät.
– Siivosimme kolmella erilaisella menetelmäkokonaisuudella. Itselleni oli yllätys, etteivät pinnat olleetkaan puhtaita siivouksen jälkeen. Oletuksemme, miksi ei saatu puhdasta oli se, että pinnoilla oli puhdistusainejäämiä tai biofilmiä tai molempia.

Syksyllä käynnistyneissä tutkimuksissa on lähdetty liikkeelle siitä, että kaikki pinnat on ensin peruspesty. Pintahygienianäytteitä otetaan koulun luokkahuoneissa ja wc-tiloissa.

– Katsomme, miten pitkään tietyillä menetelmillä pinnat pysyvät puhtaina. Tavoitteena on löytää oikea siivouksen menetelmäkokonaisuus.

EU-rahoitteisten hankkeiden maksuttomat materiaalit tulevat esille Propuhtauksen verkkosivuille.

Lisää kokonaisvaltaista ajattelua

Valkosalo on herännyt asiaan, jota hän toivoisi lisää puhtausalalle.
– Haluaisin, että asioita tarkasteltaisiin ja tutkittaisiin kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi menetelmävalintojen osalta niin ergonomian, puhtaustuloksen, tehokkuuden, kustannusten kuin ympäristön näkökulmista ja sitten tehtäisiin päätöksiä.

– Myös eri osa-alueita tulisi tarkastella monipuolisesti. Esimerkiksi ErgoClean-hankkeessa tuotettaviin materiaaleihin pyrin saamaan mukaan työasentojen lisäksi opastusaineistoa myös siitä, miten organisatoriset ja psykologiset tekijät sekä myös siivottavuus vaikuttavat ergonomiaan ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntymiseen, joita siivoojilla kuitenkin edelleen on paljon. En vielä tiedä, kuinka hyvin tässä onnistun, sillä muissa hankemaissa siivoustyön ergonomiassa korostetaan biomekaanisia tekijöitä, kuten oikeita työasentoja ja toistotyön vähentämistä.

Uudenlaista opetusmateriaalia

Hankkeiden ohella kiinnostuksen kohteina ovat muutenkin oppimateriaalin teko ja tutkimus.
– Haluan keskittyä yksinkertaisen, helposti käytettävän visuaalisen opetusmateriaalin tekemiseen.

– Esitän asiat mieluummin kuvina ja infograafeina kuin pelkällä tekstillä. Haluaisin, että asian ytimen pystyy ymmärtämään ja näkemään ilman, että tarvitsee lukea pitkiä tekstejä. Visualisointi on lähellä sydäntäni!

---------------------

Haluatko lukea lisää?

Artikkeli on julkaistu Puhtausala-lehdessä 3/2023. Pääset lukemaan lisää mielenkiintoisia artikkeleita tilaamalla Puhtausala-lehden kotiisi tai työpaikalle näin: 

  1. Liity Puhtausala ry:n jäseneksi
  2. Tilaa lehti ilman jäsenyyttä. 
  3. Osta digitaalinen näköislehti verkkokaupastamme.​​​​
Puhtausala ry