Vaikuttavuus

Kysely: Korona ei ole saanut suomalaisia tehostamaan kotisiivousta

Kysely: Korona ei ole saanut suomalaisia tehostamaan kotisiivousta

30.08.2021

Yli 70 prosenttia suomalaisista siivoaa kotonaan koronapandemiasta huolimatta saman verran kuin ennenkin, osoittaa Nanoksi Finlandin kesäkuussa teettämä valtakunnallinen kyselytutkimus. Muutama prosentti vastaajista siivoaa jopa vähemmän kuin ennen pandemiaa. 
Kyselyn mukaan hieman yli viidesosa suomalaisista (21,5 %) siivoaa kotonaan jonkin verran enemmän kuin ennen pandemiaa. Vain murto-osa (6,6 %) siivoaa paljon enemmän kuin ennen pandemiaa.
Kyselyn mukaan suomalaisista 37,4 prosenttia siivoaa kylpyhuoneensa pinnat suositusten mukaan viikoittain. Noin joka kolmas ryhtyy urakkaan kerran kuukaudessa ja 14,4 prosenttia vastaajista vain joka toinen kuukausi. Puolivuosittain märkätilojen puhdistustöihin ryhtyy runsas kymmenesosa vastaajista (11 %). Vastaajista seitsemän prosenttia kertoo puhdistavansa kylpyhuoneensa lattian, seinät ja kalusteiden pinnat kerran vuodessa tai vielä harvemmin. 
Nanoksi Finland kartoitti suomalaisten siivoustottumuksia valtakunnallisella kyselytutkimuksella kesäkuussa 2021. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1000 henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä. Sähköisen kyselytutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Kyselyn toteutti Bilendi.

 

Kuva:
Kolmasosa suomalaisista siivoaa kylpyhuoneensa pinnat viikottain.

Puhtausala ry