YrityselämäPuhtausala-lehti

Jutta Koivuniemen kolumni: Panosta työntekijäkokemukseen ja erottaudu

Jutta Koivuniemen kolumni: Panosta työntekijäkokemukseen ja erottaudu
Puhtausala 2/2022 Jutta Koivuniemi

03.08.2022

Keskustelimme tiimivalmennuksen yhteydessä positiivisen työntekijäkokemuksen merkityksestä ja mistä hyvä työntekijäkokemus syntyy. Pohdinnan tuloksena totesimme, että se on oikeastaan sitä, miten kohtaamme muut ja tulemme kohdatuksi arjen työtilanteissa.

Keskustelun innoittamana kysyin eläkkeelle jäävältä työntekijältä, mikä oli hänen vuosikymmeniä kestäneen työuran salaisuus juuri puhtauspalveluissa. Hän totesi, että alalla on aina ollut hyvä tehdä työtä. Työ on ollut vaihtelevaa, on saanut kehittyä alan kanssa ja kaikki auttavat toisiaan. Hän koki olleensa tärkeä osa koulun koko työyhteisöä ja piti sitä hyvänä asiana.

Kyseisen työntekijän kuvaus kiteyttää hyvän työntekijäkokemuksen lopulta varsin yksinkertaiset eväät: työilmapiiri, osaamista vastaava työtehtävä, mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen ja tunne työyhteisöön kuulumisesta. Yleisesti lisäisin listaan työyhteisön monimuotoisuuden tukemisen; olla arvostettu ja hyväksytty juuri sellaisena, kun on.

Puhtauspalveluissa vuosikymmeniä toimineena allekirjoitan monipuolisuuden ja monimuotoisuuden. Mielestäni alallamme on erinomaiset osaamisen kehittämisen ja etenemisen mahdollisuudet ja työtä on jo vuosikymmeniä tehty monikulttuurisissa työyhteisöissä. Puhtausalan houkuttelevuuden yhteydessä nostetaan usein esille palkka. Palkan merkitystä ei voi väheksyä, tosin tutkimusten mukaan positiivinen työntekijäkokemus painaa vaakakupissa palkkaa ja aineellisia lisäetuja enemmän, silloin kun työntekijä pohtii jääkö vai lähteekö yrityksestä tai alalta.

Mitä jos nostaisimme päärooliin työntekijät palveluntuottajina ja asiakaspalvelun ammattilaisina.

Puhtauspalvelualaa vaivaa monien muiden alojen tavoin työntekijäpula. Olisiko positiivisesta työntekijäkokemuksesta houkuttelukeinoksi? Mitäpä, jos alkaisimme huomioida jo rekrytointiprosessissa positiivisen työntekijäkokemuksen vahvistamisen ja nappaisimme sen keinoksi erottautua kilpailijoista. Korostaisimme ammattialasta puhuessamme sen positiivisia erityispiirteitä ja nostaisimme päärooliin työntekijät palveluntuottajina ja asiakaspalvelun ammattilaisina.

Pelkkä puhe ei riitä, vaan sen tulee olla yhtämittaista toiminnan kanssa; pidetään se, mitä luvataan ja luvataan vain se, mikä voidaan pitää. Periaate kohdistuu kaikkeen toimintaan ja kaikkiin sidosryhmiin, mutta ennen kaikkea siihen, miten uudet työntekijät kohdataan. On muuten tutkittua, että positiivinen työntekijäkokemus lisää työn tehokkuutta ja vaikuttaa positiivisesti myös asiakaskokemukseen. Ei lainkaan pikkujuttu tämä positiivinen työntekijäkokemus.

Kirjoittaja Jutta Koivuniemi on toiminut pitkään puhtauspalvelualan asiantuntija ja kehittämistehtävissä. Yrityksensä kautta hän tarjoaa puhtauspalvelualan asiantuntijapalveluita sekä henkilöstövalmennusta.

SSTL Puhtausala ry