YrityselämäPuhtausala-lehti

Riverian puhtausalan koulutus käynnistyi viime syksynä Myanmarissa

Työikäisen väestön määrä laskee Suomessa, eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Yksi keino helpottaa tilannetta on työvoiman maahanmuutto, jonka avulla vajetta pystyttäisiin paikkaamaan. Myös puhtausalan työvoimapulaa on ryhdytty ratkomaan työperäisen maahanmuuton avulla.
Riverian puhtausalan koulutus käynnistyi viime syksynä Myanmarissa

PUHTAUSALA-LEHTI 5/2021 TEKSTI: MIIA MANNER | KUVAT: RIVERIA VIESTINTÄ

08.02.2022

Myanmarissa käynnistyi marraskuussa Riveria koulutuspalveluiden koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa koko Suomeen ja Pohjois-Karjalaan puhtausalan työvoiman tarpeeseen 75 osaajaa. Kaksivuotinen koulutus alkoi 15.11.2021. Opiskelijat opiskelevat aluksi kolme kuukautta suomen kieltä, siirtyvät ammatillisiin aineisiin ja kielikoulutus jatkuu integroituna ammatillisiin opintoihin. Suomeen opiskelijat saapuvat kesäkuussa 2022 ja ovat 1­–2 kuukautta lähiopetuksessa suorittaen kaksi kiinteistö- ja puhtauspalvelualan perustutkinnon osaa, yhteensä 45 osaamispistettä. Sen jälkeen opiskelijat tekevät töitä suomalaisissa yrityksissä, ja jatkavat tutkinnon loppuun oppisopimuksilla.

Tilanne etenkin harvaan asutuilla alueilla kriittinen

Riveria koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heickell sanoo, että työperäinen maahanmuutto on keskeinen tulevaisuuden kehittämiskohde, jotta koko maa säilyy asuttavana ja palvelut säilyvät.

– Tilanne on harvempaan asutuilla alueilla, muun muassa Pohjois-Karjalassa, todella kriittinen. Vaikka jokainen alueella asuva alaikäinen lapsi tai nuori päättäisi kouluttautua sote-alalle töihin, niin työvoiman tarve ei täyttyisi, puhumattakaan muista aloista.

Työperäinen maahanmuutto on keskeinen tulevaisuuden kehittämiskohde, jotta koko maa säilyy asuttavana ja palvelut säilyvät.

Heickell painottaa, että yhteiskunnallisesti tilanne on todella erikoinen, etenkin kasvukeskusten ulkopuolella.

– Pelkästään Pohjois-Karjalassa on alueita, missä asukkaita on niin vähän, että lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen ei riittäisi opiskelijoita ilman muualta tulleita opiskelijoita. Esimerkiksi Kiteen lukiossa on 17 venäläistä ja Lieksan Riverian yksikössä 90 venäläistä opiskelijaa.

Riveria koulutuspalveluissa työperäisen maahanmuuton projekti on aloitettu vuonna 2018.

– Koulutuskokonaisuuden järjestäminen vaatii paljon etukäteistyötä. On löydettävä oikeat henkilöt ja kanavat markkinointiin. Paikallinen tuntemus ja osaaminen ovat tärkeitä tekijöitä.

Alkuun etänä

Opiskelu tapahtuu suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta sähköisesti. Opiskelija tarvitsee vain netin, tabletin ja puhelimen tai läppärin ja puhelimen.

– Puhdistuspalvelualan koulutuksessa on tällä hetkellä ihmisiä, joilla on jo alan paikallinen pohjakoulutus, ammatillinen koulutus tai jopa yliopistotasoinen koulutus pohjalla.

Opiskelijat ovat kotoisin Myanmarista, Malesiasta ja Singaporesta. Motivaationa toimii usein rahan lisäksi inhimilliset tekijät: monet joutuvat tekemään elantonsa eteen kahta työtä kotimaassaan.

– Singaporessa sairaanhoitajan palkka on noin 700 euroa kuukaudessa, joissain maissa se voi olla jopa puolet tuosta summasta. Myös perheenjäsenten yhteen saattaminen voi olla motivaationa: koulutukseen on hakeutunut esimerkiksi perheitä, joissa äiti työskentelee tauotta Singaporessa, eikä pysty tapaamaan lastaan, joka joutuu asumaan toisessa maassa.

Suomalaisen tutkinnon ja työpaikan avulla on mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa tai kansalaisuus Suomeen ja sitä kautta myös perheenjäsenet yhteen.

Mikko Heickell. Kuva: Arja Kiiskinen / Riveria viestintä

Kielitaito karttuu nopeasti

Koulutus alkaa aina kielikoulutuksella. Kaikkein tärkeintä kielitaidon osalta on se, että ammattiin liittyvä kriittinen sanasto on hallussa. Tuoreita kokemuksia kielen oppimisesta Riveriassa on hoiva-avustajien koulutuksesta. Ohjelmassa aloitti elokuun alussa 69 opiskelijaa, ensimmäisessä kielitestauksessa ainoastaan muutama opiskelija joutui uusimaan testin.

– Kielitaito karttuu yllättävän nopeasti. Noin kuukauden kielen opiskelun jälkeen voidaan siirtyä suomenkieliseen sisältöön. Kuuden kuukauden kuluttua kielitaito on A2-tasolla eli keskustelu ja kommunikointi sujuvat auttavasti. Silloin opiskeluun integroidaan ammatilliset opinnot.

Riverian ammatillinen opettaja antaa puhtausalan opetuksen.

– Ammatillinen koulutus integroidaan suomen kielen opetukseen. Sen jälkeen vielä varmistetaan, että asiat on ymmärretty oikein.

Heickell mainitsee, että opiskelumetodit ovat nykyaikaiset ja monipuoliset.

– Meillä on käytössä sähköisiä oppimisympäristöjä, jotka tukevat hyvin monikulttuurista opetusta. Käytämme opetusvideoita ja olemme myös pelillistäneet opetusaineistoja.

Esimerkkeinä Heickell mainitsee pelin, missä yhdistellään esineitä ja asioita. Opetusvideoiden avulla opetellaan, mitä pitää siivota ja miten pitää siivota.

Eettistä rekrytointia

Suomessa on pulaa tekijöistä monella alalla.

– Jopa parturi-kampaajista on pulaa, myös sahateollisuuden osaajista, hoiva-alasta puhumattakaan. Mansikat jäisivät poimimatta ilman työperäistä maahanmuuttoa. Pelkästään Keski-Karjalan alueelle tulee vuosittain 1 500 työntekijää poimimaan mansikoita. Tosin mansikanpoiminta on kausiluonteista työtä, toisin kuin puhtauspalvelualan työ.

Riverian koulutusohjelman tavoitteena onkin löytää ja kouluttaa ihmisiä, joista tulee osa suomalaista yhteiskuntaa.

Työperäisen maahanmuuton avulla pystytään helpottamaan suurinta kasvun estettä eli osaavan henkilökunnan puutetta.

– Ero on suuri, jos verrataan puhtaaseen työvoiman hankkimiseen. Olemme edistyksellinen oppilaitos ja rekrytoimme eettisesti. Koulutamme nämä ihmiset tekemään työtä ja kantamaan myös oman osuutensa yhteiskunnallisesta vastuusta.

Heickell sanoo, että odotukset koulutusohjelman suhteen ovat korkealla.

– Tavoitteena on, että työperäisen maahanmuuton avulla pystytään helpottamaan suurinta kasvun estettä eli osaavan henkilökunnan puutetta.

Loppusuora oppisopimuksella

Opiskelijat tulevat Suomeen ja tekevät töitä suomalaisissa yrityksissä, sekä jatkavat tutkinnot loppuun oppisopimuksilla. Yhteistyöoppilaitos Aasiassa on Srivi/Shin Rai Ltd International Vocational Institute.

Suomella pitkät perinteet Myamarin opiskelu- ja koulujärjestelmän kehittämisestä esimerkiksi kehitysapuna. Tavoitteena on myös parantaa Myamarin koulutusjärjestelmää ja tarjota suomalaisen opetussuunnitelman

 

Tarvetta henkilökunnalle? Riverian opiskelijoita voi kysyä omaan yritykseen oppisopimuksella koko Suomen alueella. Lisätietoja antaa Mikko Heickell: [email protected].

 

SSTL Puhtausala ry