Tiede ja tutkimusPuhtausala-lehti

Siivous HB2021 America-konferenssissa – kotikoneelta koettuna

Siivoukseen liittyvää tutkimusta on esitelty erilaisissa artikkelijulkaisuissa ja webinaareissa on jaettu ajankohtaista tietoa pandemiaan hallintaan liittyen
Siivous HB2021 America-konferenssissa – kotikoneelta koettuna
TEKSTI LEILA KAKKO PUHTAUSALA-LEHTI 2/22

16.08.2022

Siivoukseen liittyvää tutkimusta on esitelty erilaisissa artikkelijulkaisuissa ja webinaareissa on jaettu ajankohtaista tietoa, liittyen pääsääntöisesti pandemian hallintaan samalla huomioiden siivouksen merkitys osana kokonaisuutta. Konferenssit ja messut ovat siirtyneet myöhempiin ajankohtiin tai muuttuneet osin tai kokonaan virtuaalisiksi tapahtumiksi.

Viime keväänä toiveissa oli osallistuminen ihan paikan päällä Honolulussa pidettävään Healthy Buildings America 2021 -konferenssiin. Ensin konferenssia siirrettiin ja sitten tapahtuma muuttui kokonaan virtuaalitapahtumaksi ja pidettäväksi tammikuussa 2022. Joten matka Honoluluun muuttui kotona tietokoneen ääressä istumiseen.

Meillä pohjoismaissa on annettavaa siivouksen saralla.

Healthy Buildings konferensseja on järjestetty vuodesta 1988 ja kyseinen tapahtuma on jo kuudestoista ja teemana oli “Bridging the Gap Between Research and Practice – In the Age of COVID-19 and Beyond.” Eli suomennetuna suurin piirtein näin: Tutkimuksen ja käytännön välisen kuilun kaventaminen COVID-19-aikana ja sen jälkeen.

Konferenssia mainostettiin uraauurtavana, sillä sen kerrottiin yhdistävän ISIAQ:n (the International Society of Indoor Air Quality and Climate) ytimessä olevan tieteellisen tutkimuksen sisäilman ammattilaisten ilmanvaihtoon, rakennuksiin, rakennusten kunnossapitoon, sisäilman kemiaan, siivoukseen, katastrofeista palautumiseen, biologisiin altisteisiin, viihtyisyyteen ja sisäilma-altistusten terveysvaikutusten kokemuksiin. Erityinen huomio kiinnitettiin Covid-19:ään ja sen vaikutuksiin sisäympäristöön tämän ja tulevien sukupolvien kannalta.

Konferenssin järjestäjinä toimivat ISIAQ (the International Society of Indoor Air Quality and Climate) ja CIRI (Cleaning Industry Research Institute). ISIAQ on kansainvälinen sisäilmastoon ja sen laatuun keskittynyt kattojärjestö, jonka suomalaisena jäsenenä on Sisäilmayhdistys. CIRI on amerikkalainen siivousalaa tutkiva järjestö, jonka visiona on edistää siivoustiedettä käyttäen puolueetonta tieteellistä tutkimusta ja tietoa ja tuoda se siivousyritysten sekä niiden yhteistyökumppanien käyttöön sekä sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tehokkaan puhdistuksen tärkeydestä tieteellisen tutkimuksen avulla.

Konferenssin rakenne oli virtuaalisuudesta huolimatta perinteinen eli ohjelmassa oli teemoittain luentoja, workshoppeja, keynote-puheenvuoroja ja posteriesityksiä. Kaikkiaan kolmen päivän aikana esitettiin yli 250 esitystä.

Toivon, että jatkossakin siivous huomioidaan paremmin osana sisäilman laatua ja terveysturvallisuutta.

Itseä kiinnosti tietenkin eniten sessio ”Cleaning and Desinfection”, joka oli vuorossa heti avauspäivänä konferenssin avauksen jälkeen. Oma suullinen esitykseni käsitteli PiHY-hanketta ja sessiossa oli seitsemän muuta esitystä. Session aiheet vaihtelivat, yhteistä kaikissa oli kytkentä siivoukseen ja/tai pintojen desinfiointiin. Esityksissä muun muassa mallinnettiin lattian klooripesussa tulevia yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia, tutkittiin kvattien vaikutusta mikrobiresistenssiä muodostaviin P. aeruginosa and Bacillus mikrobeihin sairaalaympäristössä ja käsiteltiin tekstiilipintojen puhdistuvuutta eri menetelmillä käyttäen mallivirusta. Hotellien siivouksen laatua ja yläpölyjen tehostettua puhtaanapitoa tutkittiin luminometrillä. Lentokoneiden ja -kenttien siivouksen tehokkuutta erityisesti yläpölyjen osalta tutkittiin luminometrillä. Osa esityksistä oli projekteista, jotka olivat vielä vaiheessa, joten lopullisia tuloksia ei vielä esitetty. Kokonaisuutena sessio oli hyvä ja osa aiheista herätti myös keskustelua. Kaikkia osallistujia yhdisti siivouksen tärkeys osana sisäilmaa ja terveysturvallista ympäristöä. Luminometriä käytettiin useassa tutkimuksessa tiedostaen menetelmän haasteet.

Virtuaalisuudesta huolimatta kokemus konferenssista oli hyvä.

Kouluja käsitelleessä sessiossa oli myös esitys, jossa kerrottiin koulusiivouksen interventiosta, jolla pyrittiin vähentämään lasten poissaoloja. Siivousta käsiteltiin myös posterissa, tosin kyseessä oli suomalainen CleanSchool-hanke, joten se ei sinänsä tuonut itselle uutta tietoa.

Osallistuin myös workshopiin, jossa käsiteltiin siivouksen standardien ja sertifiointien tarvetta koulutuksen apuna ja siinä huomasi selkeästi sen, että meillä pohjoismaissa on annettavaa siivouksen saralla.

Vaikka olen aiemmin osallistunut sisäilmaa käsitteleviin konferensseihin sekä kotimaassa, että ulkomailla niin virtuaalisuudesta huolimatta tämä oli hyvä kokemus ja toivon, että jatkossakin siivous huomioidaan paremmin osana sisäilman laatua ja terveysturvallisuutta.

 

Puhtausala ry