Vaikuttavuus

Suomalaiset naiset hoitavat talouttaan miehiä paremmin

Suomalaiset naiset hoitavat talouttaan miehiä paremmin

08.03.2021

Samaan aikaan kun koronapandemia on laskenut naisten maksukykyä (6 %) miehiä enemmän (4 %), hoitavat naiset laskunsa miehiä tunnollisemmin (vuonna 2020 rekisteröidyt perintätapaukset: naiset 43 %, miehet 57 %). Naisilla on myös vähemmän velkaa perinnässä (naiset 38 %, miehet 62 %). Lisäksi yksittäisen velan suuruus on naisilla miehiä pienempi ja naiset maksavat velkansa suhteellisesti miehiä paremmin.

”Koronapandemia on osunut erityisesti matkailu- ja palvelualoille ja näillä aloilla myös työskentelee runsaasti naisia. Heikentyneestä maksukyvystään huolimatta naiset näyttävät tulosten perusteella huolehtivan raha-asioistaan keskimäärin miehiä paremmin”, kertoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Tuloksia naisten ja miesten sekä eri ikäryhmien välillä voi Iskalan mukaan selittää osin myös se, että perinteisesti miehet ovat ottaneet isompia velkoja nimiinsä kuten esimerkiksi autolainoja ja niihin liittyviä vakuutuksia. Nuorten laskeneita perintätapausten määriä selittää se, että nuorille ei ole ehtinyt kertyä paljoa velkaa ja heidän kulutuksensa myös joustaa enemmän kuin vanhempien ikäluokkien. (Teksi ja kuvalähde: Intrum Oy)

Puhtausala ry