OsaaminenTiede ja tutkimus

Uudet verkkokurssit tutuksi

Uudet verkkokurssit tutuksi

14.09.2021

SSTL Puhtausala ry:n valikoimista löytyy nyt kolme uutta verkkokurssia ja lisää on tulossa! Tässä uusimpien lyhyet esittelyt. Kaikkia kursseja voi hyödyntää puhtauspalvelualan tutkintojen osina, katso tarkemmat tiedot kunkin kurssin esittelysivuilta. Kurssi on helppo ostaa ja sen saa käyttöönsä välittömästi, laskutus on myös mahdollinen. Käyttöaikaa on puoli vuotta.


Täsmäaseet epidemia-ajan siivoukseen

Alalle tuleville ja alalla jo toimiville siivoojille sekä ohjaajille

Erilaiset epidemiat ovat osa elämää, niitä aina tulee ja niiden kanssa ollaan opittu elämään. Kesäisin tilanne on yleensä rauhallinen, mutta syksyn tultua alkavat myös epidemiat - milloin on liikkeellä noroa, milloin influenssaa, täitä, kihomatoja tai vesirokkoa. Lisäksi meneillään oleva tilanne on poikkeuksellinen monella tapaa ja vaatii siivoukselta vielä normaalia enemmän.

Hyvällä siivouksella on tärkeä rooli epidemioiden hillitsemisessä. Jos tietoa oikeista työtavoista ei ole, päädytään helposti siirtelemään ja levittelemään mikrobeja paikasta toiseen. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa epidemian leviämiseen! Ajattele vaikka noron kanssa tuskailevia päiväkoteja. Ei siis ole yhdentekevää miten siivotaan. Siivouksen tarkoituksena on tuottaa puhtautta hygieenisesti ja tämä onnistuu kun tietää mitä tekee ja miten. On helppoa tehdä työ hyvin, kun voi luottaa omaan osaamiseensa.

Kurssi on jaettu moduuleihin:

Moduuli 1: Neljä askelta turvalliseen puhtauteen
Moduuli 2: Suojautuminen siivoustyössä
Moduuli 3: Mitä koronaviruksesta tiedetään
Moduuli 4: Epidemia-aikainen siivous
Moduuli 5: Vastuullinen kotisiivous

Sisällön videomateriaalin kokonaiskesto on 2h.

Tutustu tarkemmin


Perussiivous

Perussiivoustehtäviä aloitteleville tai niitä jo tekeville siivoojille ja ohjaajille

Kuten hyvin tiedämme, ilman siivousta ei yhteiskunta pyörisi. Monissa paikoissa on tarve myös ajoittaiselle perussiivoukselle, mikä helpottaa ylläpitosiivousta ja vaikuttaa merkittävästi tilojen elinkaareen. Siivooja on oikeasti ihan supersankari.

Supersankari siis silloin, kun hän tietää mitä tehdä ja miten. Monet eivät tiedä ja myös perussiivouksessa on mahdollista tehdä asioita tarpeettoman hankalasti, aikaa vievästi tai jopa itselle tai materiaaleille vahinkoa aiheuttaen.

Mikä sitten perussiivouksessa on niin erityistä, että siihen kannattaisi vielä erikseen perehtyä? Kaikki asiat ovat helppoja kun ne osaa, sama pätee perussiivoukseen. Kun osaat suunnitella ison työkokonaisuuden hyvin, työ helpottuu ja nopeutuu. Materiaalit, koneet ja laitteet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Kun tunnistat erilaiset pintamateriaalit ja tiedät oikeat tavat niiden puhdistamiseen, työ sujuu ja jälki on hyvää. Kun tiedät miten työturvallisuus tulee perussiivouksessa huomioida, voit ehkäistä tapaturmat jo ennalta. Osaaminen tuo varmuutta ja kohottaa ammatillista itsetuntoa. Kun tiedät mitä kannattaa tehdä ja miten, voit perustella tarpeelliset asiat ja työvaiheet myös asiakkaalle.

Kurssi on jaettu moduuleihin:

Moduuli 1: Perussiivouksen suunnittelu
Moduuli 2: Perussiivouksen kemiaa
Moduuli 3: Perussiivouskoneet ja laikat
Moduuli 4: Perussiivousmenetelmät

Sisällön videomateriaalin kokonaiskesto on 4h.

Tutustu tarkemmin


Perehdyttäminen ja tiimityö

Ohjaajille, esimiehille ja kaikille, jotka perehdyttävät toisia työssään. Työryhmien ja tiimien vetäjille ja vastuuhenkilöille.

Miten perehdyttäminen kannattaisi tehdä, jotta se olisi mielekäs ja mukava kokemus molemmille osapuolille?
Mitä tulee tietää, jotta saa työryhmän tai tiimin toimimaan tuloksellisesti kohti yhteistä päämäärää?

Työhön perehdyttäminen alkaa jo uuden työntekijän rekrytointivaiheessa. Lähin esimies on aina pääasiallisessa vastuussa työntekijöiden perehdyttämisestä työturvallisuuslain mukaan, vaikka usein perehdyttäjä voi olla esimerkiksi kokeneempi työkaveri. Perehdyttäminen on parhaimmillaan antoisa ja monin tavoin palkitseva tehtävä. Perehdyttäjän ammattitaito pääsee loistamaan, kun taitojen ja tietojen avulla perehdytettävä pääsee kiinni tehtäviinsä. Myös uusia hienoja työkaveruuksia voi syntyä tämän prosessin aikana.

Perehdyttäminen on jatkuva, koko työsuhteen mittainen prosessi. Uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja talon tapoihin ja samalla luodaan mielikuvaa uudesta työpaikasta. Perehdyttäminen sisältää sekä työpaikkaan että työyhteisöön perehtymistä. Perehdyttäminen ei ole kertaluontoinen tapahtuma, se ei lopu työn oppimiseen vaan jatkuu aina työtehtävän tai työkohteen vaihtuessa, uusien työvälineiden, -koneiden tai menetelmien muuttuessa. Perehdyttäminen on siis pitkäjänteistä toimintaa ja tehtävään kannattaa suhtautua sen vaatimalla huolellisuudella!

Kurssi on jaettu moduuleihin:

Perehdyttäminen
1. Perehdyttämistä koskevat, lait ja säädökset
2. Toiminta ennen perehdyttämistä
3. Toiminta perehdyttämistilanteessa
4. Työnopastuksen viiden askeleen menetelmään
5. Erilaisten oppijoiden huomioimiseen perehdytystilanteissa
6. Miksi kannattaa perehdyttää hyvin

Tiimityö
1. Toimivan tiimityön lähtökohdat ja perustaminen
2. Tiimin muodostumisen eri vaiheet
3. Tiimin jäsenten roolit, vahvuudet ja haasteet
4. Tiimityöskentelyn edut

Sisällön videomateriaalin kokonaiskesto on 1,5 h.

Tutustu tarkemmin

 

Puhtausala ry