Puhtausalan esihenkilö

Mikä on Puhtausalan esihenkilö -kilpailu?

Kunnianosoituksella halutaan korostaa laadukkaan esihenkilötyön merkitystä tuloksekkaan toiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Voittajalle on luvassa 1000 euron palkkio sekä hienoja kokemuksia puhtausalan edustustehtävissä. Puhtausalan esihenkilön toimikausi on kaksivuotinen.

Puhtausalan esihenkilö julkistetaan Esihenkilö- ja asiantuntijapäivillä 26. - 27.1.2023.

Puhtausalan esihenkilö -tunnustuksen saaja

  • Toimii tuloksekkaasti – sekä suunnittelu että organisointi sujuvat
  • Hänellä on hyvät vuorovaikutus-, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot
  • Panostaa aktiivisesti puhtausalan kehittämiseen
  • Pystyy rakentamaan hyvän työilmapiirin ja tukee henkilöstöä yksilöllisesti, tai toimii muutoin poikkeuksellisen innostavasti esimiehenä

Puhtausalan esihenkilön edustustehtävät:

  • Lehtiartikkeli tai haastattelu Puhtausala-lehteen
  • Edustaminen / kouluttaminen / muu toiminta näyttelytapahtumissa (Finnclean-messut 2023 ja miniClean-tapahtumat 2024)
  • Esiintyminen 1-2 muussa alan tilaisuudessa

 

Puhtausalan esihenkilö -kilpailun finalistit


Anneli Erik

Tehtävänimike: Unit Manager
Työpaikka: Sodexo Oy

Koulutus: Oikeustieteellinen tutkinto / Viro
2008 Laitoshuoltajan ammattitutkinto,
2020 Puhatus- ja Kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto,
2022–2023 Johtamisen ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Työkokemus:
2006 Tilahuoltaja
2007 Vastaava tilahuoltaja
2018 Unit Manager - palveluesimies

Toimintaympäristö

Alaisia yhteensä 14 henkilöä, 8 tilahuoltajaa ja 6 varaston työntekijä. Kohde koostuu neljästä rakennuksesta ja neliöitä yhteensä n. 36000m2. Tehtäväni on tilahuollon, postituksen ja toimistoisäntäpalvelun päivittäinen johtaminen toimipaikassa. Tiivistettynä henkilöstön johtaminen, laadunvalvonta, asiakassuhteen hoitaminen ja toiminnan kehittäminen.

Miten kuvaat omia esihenkilötaitojasi?

Olen läsnä ja kuuntelen, tästä syystä myös tiimini tulee matalalla kynnyksellä kysymään neuvoja ja puhumaan asioista, jotka ovat heillä mielenpäällä. Olen "nuori" esihenkilö, eli ei vielä niin kokenut, mutta jatkan oman osaamisen kehittämistä koulutuksien ja tekemisen kautta. Olen tehtävissä täsmällinen ja asiakaslähtöinen. Olen ymmärtäväinen ja osaan tulkita henkilöitä, mikä tarkoittaa sitä, että osaan jakaa työtehtäviä niin, että otan huomioon henkilöitten erilaisuudet ja vahvuudet. Puolustan uudistuksia, jos ne ovat järkeviä. Pidän esihenkilönä tärkeänä sitä, että jokainen tietää mitä häneltä odotetaan, mitkä ovat työtehtävät ja yhteiset pelisäännöt tiimissä.

Yhteistyö, vuorovaikutus ja verkostoituminen

Henkilöstöön: Päivittäin aamupalaverit ja henkilöstöpalaverit kuukausittain
Asiakkaisiin: Toimipaikalla läsnä ollessaan ja kuukausipalaverit
Tavarantoimittajiin: Yrityksessa määritetty tietyt tavaratoimittajat, ei paljon verkostoitumisen mahdollisuuksia
Toisiin alan toimijoihin: Aluepäällikkön tiimipalaverit viikkokuulumiset viikottain ja kuukausipalaverit. Diversey ja Vileda, Nilfisk hyödynnetään Sodexon sopimuskumppaneita
Muut tahot: Urakoitsijat tarvittaessa

Miten kehität ja ylläpidät omia viestintä- ja esiintymistaitoja?

Koulutukset ja tekemällä kehittyminen sekä jo opittujen taitojen ylläpito.

Miten kehität puhtausalaa?

CleanPilot digitaalisen ohjausjärjestelmän käyttöönoton piloottiprojektin toimipaikkana, olen ollut mukana kehittämisen ja käyttöönoton vaiheessa. Siivousvälineet vaihdettu ergonomisiin, käytetty mahdollisuutta saada maahantuojalta koulutuksia henkilöstölle käyttöönoton yhteydessä. Siivousaineet valittu ympäristöystävällisiä ja käyttäjäturvallisia, tässäkin käytetty mahdollisuutta saada maahantuojalta koulutuksia. Yhteistyökumppanit Vileda ja Diversey, Uusien aineitten ja/tai välineitten markkinoille tulon jälkeen tehty kohdekartoituksia ja tarvekartoituksia. Koneitten hankinnassa ja tuote esittelyissä on mukana myös siivoustiimi, jotta päätöksen tekojen aikana on myös käyttäjien mielipiteet tiedossa. Siivouskoneita uusitaan tarpeidenmukaisesti ja pidän itsensä ajan tasalla markkinoilla tapahtuvista muutoksista. Tulossa UltraH2O OrboTech puhdasvesi käyttöönoton mahdollisuuksien kartoittaminen toimipaikalla. Harkinnan ja laskennan alla mahdollisuus vaihtaa/luopua käsipyyhepapereista ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Pidän itseäni ajan tasalla puhtausalan uudistuksista ja muutoksista.

Mitä muuta haluat tuoda itsestäsi ja esihenkilönä toimimisesta esiin?

Pidän tärkeänä henkilöstön kehittämistä, työpaikalla ja koulutuksien kautta. Pidän myös tärkeänä, että jokaisella tiimilaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.

 

Noora Huotari

Tehtävänimike: palveluesihenkilö
Työpaikka: Kokkolan kaupunki, Puhtaus- ja ruokapalvelut

Koulutus
2022 Restonomi YAMK, matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma, JAMK
2015 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto, VAKK
2013 Vestonomi AMK, vaatetusalan koulutusohjelma, Centria
2007 Ylioppilas, Pateniemen lukio

Työkokemus
Kokkolan kaupunki palveluesihenkilö 5 vuotta
ISS Palvelut Oy palveluesihenkilö 2 vuotta 6 kuukautta
ISS Palvelut Oy palveluohjaaja 1 vuosi
ISS Palvelut Oy Siivooja 4 vuotta 6 kuukautta

Toimintaympäristö

Pääpaino työssäni on työntekijöissä. Palvelualueellani on reilut 30 työntekijää. Palvelualueeni asiakassegmentti koostuu kaupungin liikuntapaikoista, toimistotiloista, kirjastoista sekä kaupungintalosta. Suurin osa kohteistani ovat julkisia tiloja, joissa käy paljon asiakkaita. Erikoiskohteena on uimahalli, jossa on erityisen tärkeää puhtauden hallinnan onnistuminen. Työtehtäviini kuuluu olennaisesti mm. työvuorojen suunnittelu, vuosilomien suunnittelu, sijaisten hankinta, rekrytointi, laadunvalvonta, omavalvonta (erityisesti uimahallissa), puhtauspalveluiden tuottaminen mitoituksen perusteella, työntekijöiden ohjaus ja perehdytys, kehityskeskustelut, työterveyshuollon kanssa erilaiset palaverit ja työterveysneuvottelut, tiimipalaverit, riskienarviointi ja työturvallisuuteen liittyvät muut toimenpiteet, asiakasyhteydenpito sekä talouden seuranta ja suunnittelu. Erilaiset kehittämisprojektit ovat myös olennainen osa työtäni. Viimeisin kehittämisprojekti liittyi perehdytyksen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin. Myös puhtausalan laadun seurannan parissa olen työstänyt erilaisia projekteja. Erilaiset projektit tuovat mielenkiintoista vaihtelua työhön, erityisesti teknologian käyttö ja erilaiset tietojärjestelmät ovat lähellä sydäntäni.

Miten kuvaat omia esihenkilötaitojasi?

Pyrin olemaan oikeudenmukainen ja kohtelemaan kaikkia työntekijöitä samanlaisesti. Esihenkilönä pyrin olemaan läsnä työntekijöille. Esihenkilötyössä tärkeintä on olla olemassa työntekijöitä varten ja mahdollistaa työntekijät tekemään oman työnsä mahdollisimman hyvin. Työntekijöiden kuunteleminen ja tukeminen on tärkeää ja haluan antaa työntekijöille aikaa. Pyrin olemaan tavoitettavissa, ja on tärkeää viestiä takaisin heille, jos ei voi heti vastata. Työntekijät arvostavat, kun heille on aikaa ja huomioi heidät. Esihenkilötyö ei ole vain rutiiniesihenkilönä toimimista, vaan siinä on tärkeää kohdata työntekijät ihmisinä. Pyrin olemaan luonnollinen ja helposti lähestyttävä henkilö. Esihenkilötyössä usein ollaan puun ja kuoren välissä. Tasapainottelu asiakkaiden kuuntelun ja heidän tarpeiden huomioimisen sekä työntekijöiden tarpeiden ja havaintojen välissä voi olla haasteellista. On oleellista osata toimia oikein, jotta kaikki osapuolet pysyvät tyytyväisinä.

Yhteistyö, vuorovaikutus ja verkostoituminen

Henkilöstöön: Henkilöstön kanssa pidän säännöllisesti palavereita ja käyn paikan päällä kohteissa. Myös puhelimitse olen yhteyksissä työntekijöihin.
Asiakkaisiin: Asiakkaiden kanssa olen säännöllisesti yhteyksissä. Muutostilanteissa kuten työntekijän vaihtuessa, uuden kohteen alkaessa, muuttotilanteissa tai mitoituksen päivityksessä olen useammin yhteyksissä asiakkaiden kanssa varmistaakseni toiminnan sujumisen.
Tavarantoimittajiin: Tavarantoimittajia ovat siivousvälineiden, ja -aineiden toimittajat, pehmopaperien toimittajat, vaihtomattopalveluiden ja käsipyyherullien toimittajat sekä koneiden toimittajat. On hienoa, että voi tavarantoimittajien kanssa yhdessä pohtia ratkaisuvaihtoehtoja pulmiin.
Toisiin alan toimijoihin: Puhtaus- ja ruokapalveluiden hallinnon tiimi, Kehittämisasiantuntijat, suunnittelijat ja muut esihenkilöt, me olemme yhtenäisesti toimiva tiimi. Muiden esihenkilöiden tuki on korvaamaton ja on mahtavaa, että voimme tehdä yhdessä työtä.
Oppilaitoksiin: Opiskelijoita tulee usein työharjoitteluun meille. Tavoitteena on löytää heille sopiva harjoittelupaikka ja osaavat työpaikkaohjaajat. Myös harjoittelupaikan tarjoajina me olemme myös tärkeässä roolissa, että opiskelijat innostuisivat jäämään alalle ja valitsisivat mahdollisesti meidät työn tarjoajana.
Muut tahot: Kaupunkiympäristön muut osastot, kuten rakentaminen ja suunnittelu, ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden puhtauden hallinnan onnistumisessa uusissa kohteissa. On hienoa, että saamme olla mukana vaikuttamassa materiaalivalintoihin sekä voimme antaa mielipiteen niiden siivottavuudesta. Työterveyshuollon kanssa yhteistyö on erittäin tärkeää.

Miten kehität ja ylläpidät omia viestintä- ja esiintymistaitoja?

Viestintätaitojani pyrin jatkuvasti kehittämään. Viestinnän onnistuminen on tärkeä osa johtamista ja esihenkilötyötä. Puutteellinen tai huono viestintä huomataan heti ja se voi aiheuttaa suuriakin mutkia matkaan. Viestinnässä on tärkeää viestiä myös se, jos ei ole mitään viestittävää. Erityisesti muutostilanteissa on oleellista työntekijöitä tiedottaa, että tällä hetkellä tilanteet eivät ole muuttuneet. Esiintymistaitoja tarvitaan myös esihenkilötyössä. Pidän erilaisia tiimipalavereita työntekijöilleni, joissa tulee väkisinkin oltua esillä ja tarvitaan esiintymistaitoja. Olen myös vetänyt koko kaupungin esihenkilöille koulutuksen koskien Kuntarekryn käyttöä. Lähden rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin, vaikka esiintyminen ei ole luontaista minulle. Tavoitteenani on kehittää itseäni jatkuvasti ja sen vuoksi haluan tehdä asioita, jotka ovat hieman mukavuusalueeni ulkopuolelta.

Miten kehität puhtausalaa?

Työssäni kehitän puhtausalaa pitämällä itseni ja työntekijät ajan tasalla uusista menetelmistä ja välineistä. Olen myös kiinnostunut teknologian kehityksestä ja sen tulemisesta puhtausalalle laajemmin. Vielä meidän toiminnassamme ei ole käytössä robotteja, mutta olemme suunnitelleet niiden hankintaa ja mahdollisesti seuraavaan uuteen kouluun sellainen olisi tulossa. Myös tietotekniikan hyödyntäminen laajemmin puhtausalalla erilaisien sovellusten ja laadunseurantajärjestelmien kautta on mielenkiintoinen. Alan vetovoimaisuuteen on tärkeää panostaa. Työvoimapula on suuri ja on haasteellista saada työntekijöitä. Pyrin tuomaan esille työssäni puhtausalan erilaisia mahdollisuuksia jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Erityisesti kesätyöntekijöitä kohdatessani ja nuorien kanssa työskennellessä tuon esille puhtausalan monipuolisuutta. Esihenkilötyössä ollaan avainasemassa luomassa positiivista kulttuuria ja työnantajakuvaa. Työntekijöiden hyvinvointi ja hyvä fiilis vaikuttavat positiiviseen tuntemukseen alasta ja työnantajasta.

Mitä muuta haluat tuoda itsestäsi ja esihenkilönä toimimisesta esiin?

Olen toiminut myös puhtaus- ja ruokapalveluiden tiimivetäjänä, kun esihenkilömme oli opintovapaalla. Silloin tehtäviini kuuluivat omien töiden lisäksi mm. yhdyshenkilönä toimiminen kaupunkiympäristössä, hallinnon viikkopalaverien suunnittelu ja vetäminen, puhtauspalveluiden budjetin esilaadinta, tiimin ajankohtaisten ongelmien selvittäminen ja muiden esihenkilöiden tukeminen henkilöstöasioissa.


Anne Kohonen

Tehtävänimike: Aluepäällikkö
Työpaikka: Palmia Oy
Koulutus: Ylioppilas, Siivousteknikko
Työkokemus: 25 vuotta puhtausalalla

Toimintaympäristö

Alueeseeni kuuluu kuusi palveluesihenkilöä, seitsemän palveluohjaajaa ja 150 toimitilahuoltajaa. Esihenkilötiimiini kuuluvat palveluesihenkilöt ja palveluohjaajat. Olen suora esihenkilö palveluesihenkilöilleni. Käytän kaiken työaikani asiakas- ja henkilöstötyöhön.

Miten kuvaat omia esihenkilötaitojasi?

Minä pidän ihmisistä ja koen olevani valmentava johtaja. Ohjaan työntekijöitäni itsenäiseen työskentelyyn, kehun ja kannustan. Olen iloinen innostuja ja innostaja. Työmoraalini on korkea. Pidän luvuista ja suunnitelmallisesta toiminnasta. Seuraamme säännöllisesti tuloksia ja kehitämme alueen toimintaa yhdessä tiimini kanssa. Kuuntelen tarkalla korvalla tiimiläisiäni ja he saavat aina minulta apua ja aikaa. Olen positiivinen, rauhallinen ja määrätietoinen. Haluan että tiimini kokee onnistumisen iloa työssään. Viikoittaisessa viremittauksessa kysymykseen: ”Koen, että esimieheni on hyvä johtaja.” on tämän vuoden tulokseni keskiarvo 4,6/5, arvioijina palveluesihenkilöni. Minulla on hyvä esihenkilö sekä kollegat, joiden tukeen voin aina luottaa. Koen, että minua arvostetaan.

Yhteistyö, vuorovaikutus ja verkostoituminen

Henkilöstöön: Pidän kuukausittain aluepalaverin esihenkilötiimilleni, jossa he esittelevät minulle piirinsä nelikentät: Asiakkuuksien ja henkilöstön kuulumiset, talousluvut ja kehityksen. Näin he saavat arvokasta esiintymiskokemusta, oppivat tekemään esityksiä, kiteyttämään asioita, esiintymään ja puntaroimaan talouslukujen merkitystä; mikä vaikuttaa mihinkin. Arjen asioissa olemme lähes päivittäin yhteydessä toisiimme. Osallistun aina alueeni piiripalavereihin ja käyn kentällä tapaamassa toimitilahuoltajia.
Asiakkaisiin: Suuressa osassa asiakkuuksistani meillä on säännölliset käyttäjäpalaverit. Saan kehuja toiminnastani asiakkaitteni kanssa. Esimerkkini tarttuu esihenkilöihin ja olemmekin yhdessä luoneet hyvät kumppanuussuhteet asiakuuksiin. Olemme rehellisiä, avoimia ja läpinäkyviä molempiin suuntiin.
Tavarantoimittajiin: Teen yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa hankinnoissa ja varsinkin pulmatilanteissa käännyn heidän ammattiosaamisen puoleen. Heiltä olemme myös saaneet apua toimitilahuoltajien täsmäkoulutuksiin ja esihenkilöiden tiedon päivityksiin sekä alan uutuuksiin tutustumiseen.
Toisiin alan toimijoihin: Yhteistyö kilpailijoiden kanssa on vähäistä.
Oppilaitoksiin: Minä olen suorittanut kaksi alan erikoisamattitutkintoa. Olen menestyksellisesti kannustanut tiimiläiseni oppisopimuskoulutuksiin. Kaikilla heillä on hienot urapolut Palmialla ja olen niin ylpeä heistä. Olen toiminut ja toimin työpaikkakouluttajana ja näissä merkeissä pidän yhteyttä oppilaitoksiin. Kun minä kannustan esihenkilötiimiäni kouluttautumaan, niin he kannustavat omiaan koulunpenkille ja kaikki voittavat, myös asiakkaat. Olen myös saanut osallistua Palmian ammattitutkintoon tähtäävän PRYL koulutuksen karttojen/pohjakuvien lukemisen kouluttamiseen. Tämä on ollut todella hauskaa ja olen myös itse päässyt seuraamaan opetusta ja päivittämään omaa osaamistani.
Muut tahot: Palmian sisällä pidämme yhteyttä eri toimialojen kanssa.

Miten kehität ja ylläpidät omia viestintä- ja esiintymistaitoja?

Teen palavereihin aina esityksen, johdan puhetta tai pidän pöytäkirjaa. Pidän esiintymisestä, kun olen asian ”päällä”. Uskalla nauraa itselleni ja pidän positiivista henkeä yllä, vaikka käsiteltävät asiat voivat olla vaikeitakin. Positiivisella asenteella, kohteliaalla käytöksellä sekä siistillä ulkoisella olemuksella pääsee pitkälle. Toisten esiintymisiä seuraamalla, myös oppii.

Miten kehität puhtausalaa?

Viemällä uusia tuulia kokeiluun alueelleni, etenkin ekologisuus siivouksessa on mielenkiintoista. Olen innokas kokeilija ja olenkin saanut tiimiläiseni tähän mukaan. Esim. Aalto yliopiston asiakkuudessa olemmekin mm kokeilleet
ja vieneet käytäntöön erilaisia puhdistusvesiä, timanttilaikkoja, robotteja, älymattoja, sensoreita ja yrittäneet saada monikulttuurisen yliopistoväen kierrättämään roskansa. Oma väkemme on koulutettu kierrätykseen Palmian ja L&T:n koulutuksilla. Asiakas on ollut innokkaasti mukana näissä projekteissa. Aallossa pilotoimme myös CleanPilot toiminnanohjausjärjestelmän, johon asiakkaalla on reaaliaikainen näkymä töiden etenemiseen. Kuusikymmentä toimitilahuoltajaa kuittaa siivotut tilat, lähettävät ja vastaanottavat viestejä tablettien kautta. Etenkin runsaat vikailmoitukset ovat asiakkaamme mieleen.

Mitä muuta haluat tuoda itsestäsi ja esihenkilönä toimimisesta esiin?

Minut äänestettiin Toimitilapalveluiden vuoden 2020 palmialaiseksi.

 

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Marju Haarala. Kilpailun järjestävät Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kiinteistötyönantajat ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Ammattiliitto Pro ja SSTL Puhtausala ry.

Puhtausala ry