SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Ajankohtaista » 2017 » 03 » Tutkintojen perusteet lausunnolle

Tutkintojen perusteet lausunnolle

Tutkintojen perusteet lausunnolle

Opetushallitus pyytää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista lausuntoja 24.3.2017 mennessä.

Uusissa tutkintojen perusteissa on yhdistetty nykyiset kiinteistö-, kotityö- ja puhdistuspalvelualojen erilliset ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattutkinnot laaja-alaisiksi ammatillisiksi tutkinnoiksi vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Lausuntoa pyydetään tutkintojen perusteiden työelämälähtöisyydestä, tutkinnon osista ja muodostumisesta sekä tutkinnoissa vaadittavasta ammattitaidosta, ammattitaidon osoittamisesta ja hyväksytyn suorituksen kriteereistä.

Opetushallitus pyytää lausunnon antajia kiinnittämään erityistä huomiota tutkinnon muodostumissääntöjen selkeyteen, tutkintonimikkeisiin ja tutkintojen valinnaisuuteen.

Perehdy tutkintojen perusteiden luonnoksiin ja jos haluat ottaa niihin kantaa, sen aika on nyt. Lausuntopyynnöt tulee jättää viimeistään 24.3.2017.

Lisää tietoja lausuntopyynnöstä ja tutkintojen perusteiden luonnokset löydät täältä