SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Hankkeen taustaa

Hankkeen taustaa

Kehittämishanke käynnistettiin ruoka- ja siivouspalveluissa toukokuussa 2011. Hankkeen ideoijana oli Työplus Kokkolan työpsykologi Jaana Koski-Vähälä. 

Hanke alkoi laajalla henkilöstön hyvinvointikartoituksella.

Kartoituksen tulosten pohjalta palaute:

Kokkolan kaupungin ruoka- ja siivouspalveluissa työyhteisöjen toimivuus ja työilmapiiri sai kiitosta. Myös esimiehet saivat kiitosta kannustavasta asenteesta ja työhyvinvointia ylläpitävästä toiminnasta.

Moni asia oli siis jo hyvin, silti kehittämiskohteitakin tuli esille:

Sekä ruoka- että siivouspalveluissa kipupisteeksi ilmeni niska-hartia- ja selkävaivat, joita selittää työn fyysinen kuormittavuus. Esimiehiä huolestuttivat korkeat sairauspoissaololuvut.

Työntekijät ilmaisivat kartoituskyselyssä muutoshalukkuutta:

 • omiin ruokailutottumuksiin
 • painonhallintaan
 • liikunnan lisäämiseen
 • tuki- ja liikuntaelimistön kehittämiseen

Hankkeen tavoitteeksi kirjattiin lisäksi yleisen hyvinvoinnin tukeminen

 

Heti kartoituskyselyn tulosten valmistumisen myötä käynnistettiin suunnittelutyö, jonka tehtävänä oli luoda hankkeen tavoitteiden mukaista, työhyvinvointia kehittävää toimintaa.

Toiminnan organisoinnista vastasi hyvin pitkälle Jaana Koski-Vähälä.

Mitä on tehty:

Tavoitteiden mukaisen toiminnan käynnistäminen:

 • luennot: Kaikille avoimien, työajan puitteissa olleiden luentojen aiheina olivat mm. ravintotottumusten kehittäminen, naisen elämä, painon hallinta
 • painonhallintaryhmän kokoaminen
 • selkä ja niska-hartiaseudun ja niska-selkäryhmän perustaminen
 • kuntosaliryhmän perustaminen
 • terveystarkastukset kaikille

Hyvinvointikartoituksen tulosten perusteella vastaajat jaettiin terveysriskin mukaan, toimenpiteiden kiireellisyyden perusteella 4 ryhmään:

 • matalan riskin ryhmät: vihreä, keltainen
 • suuren riskin ryhmät: oranssi, punainen

Suuren riskin ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka olivat ilmoittaneet niska-hartiaseudun tai selän seudun vaivoista, pääsivät 5 kerran niska-selkäryhmään, joka kokoontui työajalla. Ja heidät kutsuttiin terveystarkastuksiin.

Pienen riskin vastaajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua kymmen kerran ohjattuun kuntosaliharjoitteluun.