Terveenä työssä ja työstä puhdistuspalvelualalla

31.00
Paino0,23 kg

Kaikki työ kuormittaa. Opas esittelee keinoja, joilla työturvallisuutta voidaan parantaa ja kuormitusta vähentää.

Kaikki työ kuormittaa ruumiillisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Kuormituksen laatu ja määrä riippuvat työtehtävästä, työntekijästä ja olosuhteista. Työpaikan turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen on työnantajan vastuulla. Jokainen työntekijä on kuitenkin velvollinen noudattamaan ohjeita ja voi myös itse vaikuttaa näihin asioihin.Oppaan tavoitteena onkin esitellä keinoja, joilla työturvallisuutta voidaan parantaa ja tapaturmia ja sairastumisia ehkäistä ennalta. Opas ohjaa hyviin työkäytäntöihin ja omasta työkunnosta huolehtimiseen. Tapaturmatilanteita varten oppaasta löytyvät myös ensiapuohjeet. Useat case-kuvaukset kertovat, miten työssä viihtymistä ja työturvallisuutta voidaan edistää käytännön työelämässä. Eri aihealueiden lopussa olevien kysymysten avulla työturvallisuuteen vaikuttavia asioita on helppo pohtia oman työn ja työpaikan näkökulmasta.

Uusin painos vuodelta 2005.

Sisällysluettelo:

  • Työsuhteen puitteet kunnossa
  • Työturvallisuus on yhteinen asiamme
  • Hyviä työkäytäntöjä tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi
  • Suojainten tarve perustuu riskien arviointiin
  • Puhdistuspalvelualan tapaturmat
  • Ammatillista oppia läpi työuran
  • Työterveyshuolto tukena
  • Pidä huolta itsestäsi
  • Kirjallisuusluettelo
Tilaa uutiskirje