SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 02 » Uusien sääntöjen mukainen hallitus aloittaa työnsä

Uusien sääntöjen mukainen hallitus aloittaa työnsä

Julkaistu 14.02.2017
SSTL Puhtausala ry:n hallituksen jäsenet kertovat, mitä pitävät merkittävimpänä liiton toiminnan uudistuksena ja miten aikovat toimia edistääkseen tätä uudistusta.


Erja Suikkanen, laitospalvelupäällikkö, Saimaan Tukipalvelut Oy, Lappeenranta, kotipaikkakunta Imatra, (hallituksen puheenjohtaja)

Merkittävin uudistus on tällä hetkellä sääntöuudistus ja jo aloitetun strategian toteuttaminen. Sääntöuudistus on iso asia ja sen käytäntöön vieminen tehdään yhdessä, ei yksin. Paikallisyhdistyksille annetaan tukea ja tarvittavaa tietoa asian onnistumiseksi. Strategia päivitetään vuoden 2017 aikana ja toimitaan Työhyvinvointi ja tuottavuus -teeman mukaisesti.


Sari Kivioja, siivouspäällikkö, Oulaisten kaupunki, kotipaikkakunta Oulu

Liiton merkittävin uudistus on  sääntömuutos. Puhtausalasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset voivat tulevaisuudessa olla joko suoraan SSTL Puhtausala ry:n jäseniä tai alueellisten yhdistysten jäseniä. Tämä uudistus mahdollistaa jäsenyyden pysyvyyden ja jäsenetujen säilymisen, mikäli esimerkiksi alueellinen yhdistys jostain syystä lopettaisi toimintansa. Tällöin jäsen voisi valita, haluaako olla SSTL Puhtausala ry:n jäsen suoraan vai liittyykö johonkin toiseen alueelliseen yhdistykseen. Toki henkilö voi olla muutoinkin SSTL Puhtausala ry:n suora jäsen.
Edistän uudistusta jalkauttamalla sääntömuutoksen yhdistystasolle. Nyt on hyvä mahdollisuus uudistaa ja yhdenmukaistaa myös yhdistysten nimeä. Oulun seudun Siivoustekninen yhdistys ry:stä tulee Pohjois-Pohjanmaan Puhtausala ry. Nimi kuvastaa paremmin toiminta-aluetta.


Päivi Kontkanen, siivouspäällikkö, tulosyksikön johtaja, Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemi

Mielestäni Puhtauspäivä tuo juuri oikealla tavalla esille puhtausalaa valtakunnallisesti. Siinä nostetaan puhtauden tuottajat, siivoojat, esille positiivisella ja iloisella tavalla. Tapahtuma on helppo jalkauttaa kaikkialle ja saada tilojen käyttäjät ja palvelujen ostajat huomaamaan siivouksen merkitys.
Olen mielelläni hallituksen jäsenen roolissa kehittämässä tapahtumaa edelleen ja omalta osaltani edistän sitä Lapin yhdistyksen toimialueella sekä omalla työpaikallani.


Ismo Korhonen, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö, Hausjärven kunta

Merkittävin uudistus on se, että liiton sääntöuudistuksilla saadaan ylläpidettyä tätä tärkeää puhtausalan etua ajavaa organisaatiotamme. Tuen uudistusten vientiä käytäntöön.


Päivi-Leena Salviander, tuoteasiantuntija (ammattipuhtaus ja -hygienia), KiiltoClean Oy, Turku, kotikunta Rusko

Kaikilla alueilla jäsenistöllä on nyt mahdollisuus saada tasapuolisesti informaatiota liiton toiminnasta ja halutessaan vaikuttaa toimintaan ilman alueellista aktiivista paikallisyhdistystä. Uudistus on myös mahdollisuus yhtenäistää liiton ja yhdistysten käytäntöjä ja näkyvyyttä esimerkiksi yhtenäisillä nimillä. Myös liittyminen toimintaan ilman paikallista yhdistystä on mahdollista. Toki pidän edelleen erittäin tärkeänä paikallisyhdistysten aktiivista toimintaa oman jäsenistönsä ja alan ihmisten hyväksi alueellisesti! Myös yritys- ja yhteisöjäsenillä on nyt mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin.
Haluan olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa, joka tavoittaisi jäsenistöämme ja alan ihmiset laajalti – myös niillä alueilla, joilla ei ole aktiivista paikallista toimintaa esimerkiksi koulutustapahtumien ja verkkoluentojen sekä yhtenäisen viestinnän muodossa. 


Raija Tuomikari, laitoshuoltaja, Servica, Kuopio
 

Pidän merkittävimpänä uudistuksena mahdollisuutta suoraan henkilöjäsenyyteen.

Kerron tästä mahdollisuudesta useissa yhteyksissä. Uudistus kannustaa jäsenyyteen ja sitä kautta tuo liittoa tunnetummaksi. Uudistus korostaa myös ammatillisuutta ja puolueettomuutta.


Yusuf Özel, palveluesimies, Palmia Oy Toimitilapalvelut, Helsinki

Viimeiset vuodet olemme tehneet paljon uudistuksia ja olen ollut mukana vaikuttamassa muutoksessa. Olen mukana täydellä voimalla hallituksessa, yhdessä viedään eteenpäin.


Matti Ahonen, ostaja/asiakaspalvelu, Cleankey Oy, Helsinki, (hallituksen varajäsen)

Pidän merkittävimpänä liiton toiminnan uudistuksena vuonna 2016 hyväksyttyä sääntöuudistusta. Aion toimia aktiivisesti.


Päivi Hokkanen, asiakkuuspäällikkö, Arkea Oy, Turku, (hallituksen varajäsen)  

Minä koen tärkeäksi alan näkyvyyden sekä erilaisten työmahdollisuuksien esille nostamisen. Tässä liiton rooli koulutuksen ja alan asiantuntemuksen jakajana korostuu. Monet liiton uudistukset tukevat tulevaisuudessa osaamisen lisäämistä. Esimerkkinä monipuolinen tiedottaminen, koulutus sekä liiton toimiminen asiantuntijana tiedotusvälineille, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, oppilaitoksille ja työyhteisöille. 
Aion edistää uudistusta ideoimalla aiheita koulutusteemoihin sekä esittämällä rohkeasti uusia tapoja niiden julkaisuun. Koen myös tärkeäksi yhtenäisen koulutusmateriaalin ja teemat, joita voidaan toteuttaa eri puolilla Suomea joko samanaikaisesti tai eriaikaisesti.
Omassa työyhteisössäni pyrin kannustamaan siivoushenkilöstöä osallistumaan yhdistyksen toimintaan.