SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 11 » Puhtaudesta tulee trendituote

Puhtaudesta tulee trendituote

Julkaistu 29.11.2017
Millaisena 10 viime vuotta SSTL Puhtausala ry:n puheenjohtajana toiminut Erja Suikkanen näkee puhtausalan tulevaisuuden ja millaiset neuvot hän antaa seuraajalleen Marja Mäkkelille?

TEKSTI: ERJA SUIKKANEN KUVA: RIITTA TEERIAHO

Haluan nähdä puhtausalan tulevaisuuden positiivisena. Puhtausalan työt pysyvät Suomessa, eikä niitä voi tehdä virtuaalisesti tai Kiinasta käsin. Haasteet työvoiman saannista tosin kasvavat, jos alan palkkaukselle, työn sisällölle ja työnimulle ei tehdä mitään. Ainakin pääkaupunkiseutu kärsii ammattitaitoisen työvoiman puutteesta nyt ja tulevaisuudessa. Siivoustyö on jo useissa paikoissa monimuotoista eli siihen kuuluu lisäksi vaikkapa ruokapalvelutehtäviä tai kiinteistönhoitoon kuuluvia töitä. Ammatillisen koulutuksen sisällöllä ja kestolla on varmasti vaikutusta alan kehitykseen yleensä.  

Uskon, että puhtaudesta tulee trendituote tulevaisuudessa. Koteihin ostettava puhtauspalvelujen määrä kasvaa, koska ihmiset haluavat käyttää vapaa-aikansa muuhun kuin kotitöihin ja ikäihmiset asuvat kodeissaan yhä pidempään ja sitä kautta palvelun tarve heillä kasvaa.  Puhtauden merkitys vaikkapa hotellia valitessa vaikuttaa asiakkaan päätökseen minkä hotellin valitsee. Hyvän siivouksen merkitys sisäilmaongelma kiinteistöissä on ymmärretty ja jatkossa uskon, että sen merkitys lisääntyy entisestään.

Robotit tulevat pikkuhiljaa työkavereiksemme. Robotiikka tuo uusia tehtäviä tullessaan myös meidän alalle. Yleensäkin siivouksesta tulee entistä konevoittoisempaa.

Tulevaisuudessa ollaan entistä valveutuneempia millaisia puhdistusaineita ja välineitä työssä käytetään. Vai onko käytössä vain erilaisia vesiä ja mikrokuituja? Ekologisuus näkyy varmasti myös palvelun ostajien vaatimuksissa.

Meidän onneksi puhtauspalvelu on kertakäyttötuote, joka kulutetaan saman tien ja tarve uudelle siivoukselle syntyy pian uudelleen.

Puhun edelleen alan puolesta aina, kun se on mahdollista. Aktivoidun paikallisen yhdistyksen toimintaan mukaan. Arjen vaikuttamista teen omassa työssäni. Mielelläni olen mukana tulevaisuudessakin erilaisissa alaa kehittävissä hankkeissa ja projekteissa.

Millaisia neuvoja haluat antaa uudelle puheenjohtajalle?

En halua antaa varsinaisia neuvoja, jokainen muokkaa tehtävän oman näköisekseen. Haluan sanoa Marjalle seuraavaa: Usko päämäärääsi ja tavoitteisiin. Kohtaa tiellesi tulevat haasteet täydellä itseluottamuksella äläkä lannistu, jos kaikki ei aina suju käsikirjoituksen mukaan. Uskalla unelmoida, sillä unelmilla on taipumus toteutua enemmin tai myöhemmin. Delegoi vastuuta ja tehtäviä; puheenjohtajan ei tarvitse itse hoitaa kaikkea. Pidä tuntosarvet ylhäällä, mutta muista, eiliselle et voi mitään ja huomista et vielä tänään tiedä. Tulevaisuuden puhtausalaa tehdään yhdessä, ei yksin. Onnea ja menestystä seuraavalle kahdelle vuodelle!

Odotan, että liitto jatkaa hyvin alkanutta strategiatyötä ja tehtävää puhtausalan puolueettomana asiantuntijajärjestönä ja äänitorvena ajankohtaisissa puhtausasioissa. Olisi hienoa, jos tuleva puheenjohtaja ja hallitus löytäisivät keinoja, että saisimme jäsenmäärän nousemaan. Innolla odotan digiloikan näkymistä liiton ja osakeyhtiön toiminnassa ja uusissa tuotteissa. Odotan uusia tuulia ja innovaatioita.