SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » oivahymy

Oiva-hymiöt kertovat ravintoloiden ja kauppojen elintarvikehygieniasta

Mirjam Rinne

Puhtaus&Palvelu Sektori 5/2013

 

Terveystarkastajat tekevät elintarvikehuoneistoihin, kuten ruokakauppoihin,  kahviloihin ja ravintoloihin, säännöllisesti tarkastuskäyntejä, joiden tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus. Tarkastuksien tulokset ovat olleet toukokuusta 2013 alkaen julkisia. Tulokset löytyvät internetistä Oiva-raportteina (www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/). Vuoden 2014 alusta alkaen Oiva-raportti on laitettava esille elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteyteen.

 

Kun Oiva hymyilee, asiat ovat kunnossa. Oivan arvosanoja ovat oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono.

OIVALLINEN: Toiminta on vaatimusten mukaista.

HYVÄ: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

KORJATTAVAA: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

HUONO: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

 

Jos tarkastettava yritys saa arvosanaksi korjattavaa tai huono, terveystarkastaja tekee yritykseen aina uuden käynnin. Arvosana on voimassa kunnes terveystarkastaja on uudella tarkastuskäynnillä todennut epäkohdat korjatuksi. Tämän jälkeen julkaistaan uusi, hymyilevä Oiva-raportti.

 

Tarkastettavia osa-alueita on yhteensä 18, joista joka tarkastuksella on tarkastettava ainakin seuraavat 7:

 • Tilojen ja laitteiden kunnossapito
 • Henkilökunnan toiminta ja koulutus
 • Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan säilytys
 • Ruoan valmistus ja käsittely
 • Itsepalvelumyynti ja -linjasto
 • Palvelumyynti ja -linjasto
 • Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat

 

Jokainen tarkastettu osa-alue saa oman Oiva-hymyarvosanan. Heikoin tulos määrää kokonaisarvosanan. Jos esimerkiksi henkilökunnan toiminnassa ja koulutuksessa on korjattavaa, kokonaisarvosana on korjattavaa, vaikka muut osa-alueet olisivat oivallisessa kunnossa.

 

Oiva-raportissa kerrotaan korjattavat epäkohdat, jotka heikensivät arvioinnin lopputulosta. Raportissa voidaan kuvata myös hyvin hoidetut asiat.

Esimerkkejä Oiva-raporttien arvioinneista

 • Suojavaatetuksessa oli epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta
 • Elintarvikehuoneiston puhtaudessa on pieniä epäkohtia. Elintarvikehuoneiston laitteiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia. Siivousvälineiden säilytystilojen siisteydessä ja järjestyksessä on pientä huomautettavaa, mutta tilat ovat pääosin puhtaita. Työvaatteiden käytössä on pieniä epäkohtia. Omavalvonnan mukaisissa lämpötilamittauksissa on pieniä puutteita. Omavalvonnan mukainen elintarvikkeiden jäähdytyksen seuranta puuttuu.
 • Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelma ei ole tarkastettavissa. Omavalvonnan kirjanpito puuttuu kokonaan. Omavalvontasuunnitelmaan ja kirjanpitoon liittyvät epäkohdat on korjattava määräajassa. Elintarvikehuoneiston siisteydessä, puhtaudessa ja järjestyksessä on epäkohtia. Työvälineet ja laitteet, joilla käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, ovat puhtaita. Elintarvikehuoneiston muiden työvälineiden ja laitteiden puhtaudessa on epäkohtia. Siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilojen siisteydessä ja järjestyksessä on pientä huomautettavaa. Keittiön käsienpesupisteen varustelussa on puutteita. Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötiloissa todettiin poikkeamia lainsäädännön vaatimuksista.
 • Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä puutteita. Kalusteiden ja työvälineiden kunnossa on epäkohtia. Keittiön puhtaanapidossa on epäkohtia. Kalusteiden ja työvälineiden puhtaudessa on puutteita. Siivousvälinetila ja osa siivousvälineistä on likaisia. Työvaatteiden käytössä on pieniä puutteita. Elintarvikkeiden säilyttämisessä on epäkohtia. Kylmälaitteiden omavalvonnan mukaiset lämpötilakirjaukset puuttuvat. Lämpötiloissa todettiin selkeitä poikkeamia lainsäädännön vaatimuksista. Omavalvonnan mukainen elintarvikkeiden jäähdytyksen seuranta puuttuu.

 

Oiva-järjestelmää ylläpitää elintarviketurvallisuusvirasto Evira, mutta kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivan tavoitteena on tehdä valvonnasta aiempaa yhdenmukaisempaa ja kannustaa elintarvikealan yrityksiä huolehtimaan elintarvikehygieniastaan ja tuotteiden turvallisuudesta.

 

Lisätietoja

www.oivahymy.fi