SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Saniteettitilojen siivous (Cleaning sanitary facilities)

Saniteettitilojen siivous (Cleaning sanitary facilities)


Aineet / Agents

yleispuhdistusaine (All purpose cleaner), saniteettitilojen puhdistusaine (detergent for sanitary facilities) tai/ or desinfioiva puhdistusaine (disinfecting cleaning agent); hapan puhdistusaine (acid cleaning agent)

 

Välineet / Tools

astianpesuharja (dish washing brush), wc-harja (toilet brush), siivouspyyhkeitä (cleaning cloths), ikkunakuivain (window squeegee), annostelupullo (dosing bottle), kuivainpyyhin (compact wiper) tai/or moppipyyhin (mop wiper); pesuharja (washing brush) tai/or hankauspesin (edging tool)

 

Alkuvalmistelut / Preparations

Tee puhdistusaineliuos ohjeen mukaan sankoon ja ota siitä liuosta annostelupulloon.

Prepare a cleaning agent solution in a bucket according to dosage instructions

and pour some of it into a dosing bottle.

Valitse aine ja sen annostelu WC:n käytön ja likaisuuden mukaan.

Choose the agent and dosage according to the frequency of use and dirtiness of the toilet.

Voit kostuttaa käyttämäsi pyyhkeet ja mopit valmiiksi jo siivoushuoneessa.

You can moisten the cleaning cloths and mop yarns that you will need in the cleaning space.

Selvitä, erotellaanko kohteessa värikoodeilla puhdistuksessa käytettävät siivouspyyhkeet ja pesuharjat.

Find out if colour codes are used for marking cleaning cloths and washing brushes needed for cleaning in the premises.

 

Ergonomia ja turvallisuus /Ergonomy and safety

Käytä aina suojakäsineitä saniteettitiloja siivotessasi, jotta suojaat itseäsi mahdollisilta taudinaiheuttajilta.

When cleaning sanitary facilities, always use protective cloths to protect yourself for possible pathogens.

Etene siivouksessa aseptisessa järjestyksessä, ettet levitä pieneliöitä kohteisiin,

joissa niistä voi olla terveydellistä haittaa.

When cleaning, proceed in an aseptic order so that you will not spread microbes to places where they may pose a health hazard.

Työskentele selkä mahdollisimman suorana ja hartiat rentoina. Ota tarvittaessa

tukea toisella kädellä, jolloin vähennät selän rasitusta

When working, keep your back as straight and your shoulders as relaxed as possible. When necessary, lean your other hand on something to diminish stress in the back.

Ympäristö / Environment  

Valitse mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava aine.
Choose an agent that places a minimal burden on the environment.

Älä käytä desinfioivia aineita turhaan. Do not use disinfecting agents in vain.

Annostele aine oikein. Apply the right dosage.

Älä kuluta turhaan vettä siivouksen aikana, esim. auki oleva hana.

Do not waste water during cleaning, for instance by letting a tap run.

Välineiden puhdistus käytön jälkeen pidentää niiden käyttöikää.

Cleaning after use extends the service life of tools.

 

Työvaiheet / Carrying out the work

 

Työvaiheet / Carrying out the work

1. Täydennä tarvittaessa paperit ja käsipyyhkeet ennen kuin laitat suojakäsineet käteen.

When necessary, complete up papers and hand cloths before putting on protective gloves.

 

2. Pyyhi kostealla ja laskostetulla pyyhkeellä kosketuspinnat kuten ovenkahvat ja valokatkaisijat. Käännä pyyhkeestä puhdas puoli käytetyn pinnan likaannuttua.

Wipe the contact surfaces, such as door handles and light switches with a folded moist cloth. Fold the clean side of the cloth out after the surface that you are using has become dirty.

3. Puhdista käsisuihku pyyhkimällä ja harjaamalla. Päästä käsisuihkun letkussa seissyt vesi pois ja huuhtele allas.

Clean the hand shower by wiping and scrubbing. Let the water in the hose out and rinse the sink.

 

  
4. Levitä puhdistusaineliuosta annostelupullosta tai siivousainepullosta pesualtaaseen ja pese allas ja hana astianpesuharjalla. Jos allas ja wc-istuin ovat hyvin likaiset, kannattaa niihin levittää puhdistusaineliuos vaikuttamaan ennen puhdistusta.

Spread some cleaning agent solution from the dosing bottle or cleaning agent bottle into the sink and wash the sink and the tap with the dish washing brush. If the sink and the toilet seat are very dirty, it is worthwhile to spread some cleaning agent solution on them and let it sit before starting the cleaning.

 

5. Kuivaa allas ja hanat pyyhkeellä. Pyyhi altaan takana olevasta seinästä roiskeet.
Dry the sink and the taps with a cloth. Wipe the splashes on the wall behind the sink.

6. Pyyhi tai pese peili tarvittaessa ja kuivaa se.Mikrokuitupyyhkeet ja ikkunapyyhkeet ovat hyviä peilin pyyhinnässä.

When necessary, wipe or wash and dry the mirror. Micro fibre and window cloths are good for wiping mirrors.

7. Levitä puhdistusaineliuosta wc-istuimen sisäpintaan ja harjaa se wc-harjalla. Huuhtele allas ja wc-harja. Jos olit jo aikaisemmin laittanut liuoksen vaikuttamaan, älä lisää ainetta.

Jos wc-altaassa on ruostesaostumia tai virtsakiveä, poista ne happamalla puhdistusaineella.

Spread some cleaning agent solution on the inner surface of the toilet seat and scrub it with the toilet brush. Rinse the sink and the brush. If you have earlier poured solution to the sink to let it sit, do not add any. Remove possible rust deposits or urolith in the sink with an acid cleaning agent.

 

8. Pyyhi wc-istuin kostealla ja laskostetulla pyyhkeellä aloittaen vesisäiliöstä ja edeten ylhäältä alaspäin. Käännä pyyhkeestä puhdas puoli käytetyn pinnan likaannuttua.

Wipe the toilet seat with a folded moist cloth, starting from the water tank and moving from up down. Fold the clean side of the cloth out after the surface that you are using has become dirty.

9. Puhdista wc-istuimen lähellä olevista seinistä roiskejäljet.

Wipe the splashes on the walls near the toilet seat.

10. Tyhjennä ja puhdista roska-astiat. Roskaastiat voi tyhjentää jo aikaisemmin.

Empty and clean the dustbins. You may also empty them earlier.

11. Pyyhi lattia ja lattiakaivo kostealla moppipyyhkimellä tai kuivainpyyhkimellä. Lattia ja lattiakaivo pestään tarvittaessa.

Wipe the floor and the floor drain with a moist mop wiper or compact wiper. The floor and the floor drain must be washed when necessary.

12. Puhdista välineet.

Clean the tools.