SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Siivoojien tapaturmat ja ammattitaudit

Siivoojien tapaturmat ja ammattitaudit

Tapaturmien määrät ja laadut sekä työpaikoilla että työmatkoilla ovat pysyneet jo vuosia lähes ennallaan. Tapaturmia sattuu eniten alkuviikosta. Vuodenajoista keväisin ja syksyisin tapahtuu vähiten tapaturmia. Keliolosuhteiden lisäksi vaikutusta lienee myös loma-ajoilla ja sjaisten määrällä.

Työpaikkatapaturmat

Siivoojille sattuu vuosittain noin 3 000 tapaturmaa työpaikalla. Kahdessakymmenessä prosentissa aiheuttajaksi nimetään kulkuväylä tai alusta ja noin viidessätoista prosentissa materiaali, esine tai tuote. Tapaturmaherkin siivooja on liikkuessaan, käsitellessään esineitä tai nostaessaan taakkaa käsivoimin. Useimmiten vamma kohdistuu sormiin, muihin käden osiin tai jalkoihin.
Työtapaturmia sattuu eniten 50-60-vuotiaille työntekijöille. Tapaturmat johtavat useimmiten vain lyhyeen sairauslomaan, lähes puolet tapaturmaan joutuneista on poissa töistä 0-3 päivää. Vammat ovat useimmiten nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja haavoja tai pinnallisia vahinkoja. Siivoojille on vuosina 1999 – 2009 sattunut kuusi kuolemaan johtanutta tapaturmaa.

Katso tilastot siivoojien työpaikkatapaturmista  vuosilta 1999-2009.
(Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)

Työmatkatapaturmat

Työmatkalla siivoustyötä tekeville sattuu vuosittain noin 800 tapaturmaa. Eniten tapaturmia on sattunut kävellen tai polkupyörällä liikkuessa. Tapaturmasta seuraa todennäköisimmin sijoiltaan meno, venähdys, tärähdys tai sisäinen vamma.

Katso tilastot siivoojien työmatkatapaturmista vuosilta 1999-2009.
(Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)

Ammattitautiepäilyt

Siivoojille tilastoidaan vuosittain hieman alle 200 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä. Ammattitautien kehittymisessä ja ilmenemisessä aikajänne on pitkä. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt kirjataan ilmenemisvuodelle (eli sille vuodelle jolloin on ensimmäistä kertaa käyty lääkärissä), joten tilasto päivittyy tästä syystä usean vuoden ajan.
Altistustekijöinä luokitellaan kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät. Näistä kemiallisten tekijöiden osuus on noin 2/3. Vertailukelpoisten vuosien 2005-2009 aikana kemialliset tekijät ovat kuitenkin vähentyneet lukumääräisesti ja biologiset tekijät lisääntyneet.

Katso tilastot siivoojien ammattitautiepäilyistä vuosilta 1999-2009.
(Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)
 

Takaisin tilastolistaan...