SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » SSTL Puhtausala ry

SSTL Puhtausala ry - toimialan kehittäjä

SSTL Puhtausala ry on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö, jonka tehtäviin kuuluvat alan osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä alan tunnettuuden lisääminen. SSTL Puhtausala ry tiedottaa, tuottaa oppi- ja koulutusmateriaalia sekä järjestää koulutuksia ja tapahtumia. SSTL Puhtausala ry yhdistää puhtausalasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Liitto on perustettu vuonna 1970.

SSTL Puhtausala ry toimii puhtausalan puolueettomana etujärjestönä ja asiantuntijana; työehtosopimusasiat eivät kuulu SSTL Puhtausala ry:n toimialaan.

SSTL Puhtausala ry vaikuttaa aktiivisesti siihen, että puhtausalan arvostus kasvaa ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa. Meneillään olevia projekteja ja hankkeita ovat Työelämä 2020 ja siihen liittyen vuoden 2015 lopussa päättynyt Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hanke, Suomi Areena 2016 sekä vuonna 2015 käynnistetty Puhtauspäivä.

SSTL Puhtausala ry:hyn kuuluu 16 paikallista jäsenyhdistystä ympäri maata sekä valtakunnallinen Senioreiden Siivoustekninen yhdistys. Lähes 100 yritysjäsentä edustavat kattavasti puhtausalalla toimivia yrityksiä ja organisaatioita. Liittokokouksia järjestetään vuosittain kaksi. SSTL Puhtausala ry:n edustajat toimivat asiantuntijajäseninä useissa eri puhtausalan kehityshankkeissa.

Siivoussektori Oy on SSTL Puhtausala ry:n omistama osakeyhtiö, joka huolehtii liiton julkaisu-, näyttely- ja koulutustoiminnasta.

SSTL Puhtausala ry:n yhteistyökumppanit ja jäsenyydet eri yhteisöissä

Yhteistyökumppanit:

Jäsenyydet eri yhteisöissä:

SSTL Puhtausala ry on pohjoismaisen puhtausneuvoston, NRR:n (Nordiska Rengøringsteknisk Råd) jäsen. Pohjoismaiseen puhtausneuvostoon kuuluvat myös kaikki SSTL Puhtausala ry:n pohjoismaiset sisarjärjestöt: SRTF Ruotsista (www.srtf.se), NRTF Norjasta ja DRF Tanskasta (www.d-r-f.dk).