SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tapahtumat » Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät 2018

Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät 2018

Ajankohta: 
25.01.2018 - 26.01.2018

Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät

25.-26.1.2018

Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, Tampere

 

Tule hakemaan innostuksen virtapiikki ja uusia ideoita uuteen vuoteen!

Vuosittainen seminaari on jälleen täynnä upeita puheenvuoroja. Tarjolla on poimintoja ratkaisuista esimiestyön monimuotoisiin haasteisiin ja itsetuntemuksen kehittämiseen sekä eväitä digitalisaation hyödyntämiseen.

Tällä kertaa kokoonnumme Tampereelle, jossa pääsemme tutustumaan muutama vuosi sitten avattuun hotelli Torniin. Hotelli sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa rautatieaseman vierellä. Moderni, huimaan 88 metrin korkeuteen yltävä hotellitorni ja siihen yhdistyvät vanhat veturitallit luovat hienot puitteet kokea Tampereen kiehtova tarina ja ilmiöt aina Manserockin ikoneista urheilun sankareihin. Ylimpänä, 25. kerroksessa sijaitseva Moro Sky Bar kattoterasseineen on muodostunut suosituksi kohtaamis- ja näköalapaikaksi. Seminaarin toisena päivänä kuulemme myös hotelli Tornista siivouksen näkökulmasta.

 

Ohjelma:

Torstai 25.1.2018

9.00 Ilmoittautuminen ja aamun kahvitori

10.00 Kuormitus kuriin –virtaa arkeen

Oivalluttava luento antaa konkreettisia työkaluja siihen, miten arjen kuormitusta voi helpottaa. Luento sisältää aivojen työergonomiaa ja miten sen valossa ymmärretään työn kuormitustekijöitä. Miten lisätä omia voimavaroja ja saada lisää henkistä suorituskykyä muutosvauhdin keskellä.
Jaana Hautala, yritys- ja mentaalivalmentaja, NLP Trainer, tietokirjailija, Oivaltamaan Oy

Jaana Hautala on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja, jonka ydinosaamista on henkinen valmennus - itsensä johtaminen sekä vuorovaikutus alati muuttuvassa työympäristössä. Hän on ollut aktiivinen tekijä monissa asiantuntijaverkostoissa parantamassa ja kehittämässä kokonaisvaltaista hyvinvointia tuoden rohkeutta, innovatiivisuutta ja näkemystä henkilöstön hyvinvointiin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Jaana on mentaalivalmentaja, NLP-kouluttaja, yritysvalmentaja sekä rentous- ja firstbeat asiantuntija. Yksi hänen valmennusaihealueistaan liittyy aivojen palautumiskeinoihin ja siihen liittyy myös tämä Esimies- ja asiantuntijapäivillä kuultava puheenvuoro.

12.00 Tutustuminen

Ketä meitä täällä onkaan? Porukka tutummaksi.
Per-Olof Ekström, toiminnanjohtaja, SSTL Puhtausala ry

12.30 Lounas

13.30 Myynnillinen rohkeus asiakaskontakteissa

Siivoojat ovat omien kohteidensa asiantuntijoita ja usein juuri he huomaavat miten kohteen siivousta voisi kehittää ja mitä uusia palveluita asiakkaalle voisi tarjota asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Mutta miten tehdä se käytännössä? Luennolla saat vinkkejä ideoiden ja ratkaisujen myymiseksi asiakkaalle.
Jari Collin, yritysvalmentaja, Benmer kehittämisyhtiö

Jari Collin on kokenut palveluhenkilöstön ja työyhteisöjen valmentaja, jonka koulutukset ovat käytännönläheisiä ja osallistujakeskeisiä. Ennen uraansa Benmerillä hän on toiminut kansainvälisen koulutusyrityksen johto- ja koulutustehtävissä ja työskennellyt lukuisilla eri toimialoilla vaikuttavien yritysten parissa. Laajasta kokemuksestaan hän ammentaa meille parhaat vinkit myynnillisen rohkeuden lisäämiseksi.

 

14.30 Kahvi

 

15.00 Puhuttava palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin ja liiketoiminnan edellytyksin. Keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu. Palvelumuotoilusta on paljon hyötyä myös puhtausalalla! Tule kuulemaan, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyä siitä voi olla juuri sinun työssäsi.
Päivi Tossavainen, KTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Päivi Tossavainen toimii yliopettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa Vantaalla ja Espoossa. Hänen opetuksensa keskittyy ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmiin erityisesti palvelumuotoilussa ja samoin tutkimusintressit liittyvät läheisesti palveluliiketoimintaan. Päivi on opettanut myös Hollannissa ja Meksikossa. Ennen siirtymistään opetustyöhön hän toimi kansainvälisten liiketoimintojen kehittämisen asiantuntijatehtävissä Nokian Matkapuhelimet / Nokia Oy:llä lähes 15 vuoden ajan.

n. 16.30 Päivä päättyy

 

18.30 Iltajuhla
Ohjelmallinen illallinen hotelli Tornissa.

 

 

Perjantai 26.1.2018

 

8.00 Kahvit ja ilmoittautuminen (vain perjantain ohjelmaan osallistuville)

9.00 Työn imua palvelevalla johtamisella

Työn imu on energisyyttä, omistautumista ja ylpeyttä omasta työstä. Palveleva johtaja näkee ykköstehtäväkseen oman porukan auttamisen onnistumaan työssään. Luento käsittelee sitä, miten palveleva johtaja voi synnyttää työn imua esimerkiksi antamalla palautetta ja rohkaisemalla jokaista oman työnsä tuunaamiseen. Entä miten itselleen voi antaa palautetta?
Jari Hakanen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakasella on monipuolinen ura tutkijana, tutkimushankkeiden johtajana ja kouluttajana työhön ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa ja tutkimushankkeissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Jarin tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat erityisesti positiivinen psykologia, työ ja perhe, työhyvinvointi, työn imu ja työuupumus. Jarin työrooliin on aina kuulunut tutkimuksen rinnalla käytännön kehittämishankkeet sekä koulutukset organisaatioissa. Jarin ajatuksia voi lukea mm. Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehden artikkeleista, vaikkapa täältä.

10.00 Hotelli Torni siivouksen näkökulmasta

Millainen Solo Sokos Hotel Torni on siivouksen näkökulmasta? Millaisia erityispiirteitä arkkitehtuuri ja suunnittelu tuovat tilojen siivoukselle?
Piritta Roito, siivouspäällikkö, Tampereen S-ryhmän hotellit

10.30 Tunnista itsesi -testi
SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Per-Olof Ekström johdattaa itsenäisesti tehtävään testiin, jonka avulla selvitetään oma persoonallisuustyyppi ja valmistaudutaan seuraavaan puheenvuoroon.

Tunnista itsesi -testi hyödyntää enneagrammi-persoonallisuustietoa. Viimeisten parinkymmenen vuoden ajan enneagrammi-persoonallisuustiedon käyttö on yleistynyt yritysmaailmassa ja tänään sitä pidetään poikkeuksellisen hyödyllisenä organisaatiokehityksen työkaluna. Monet maailmanlaajuisesti menestyneet yritykset käyttävät sisäisissä kehitysohjelmissaan enneagrammia yhtenä tärkeänä valmennus- ja koulutusmenetelmänään. Erityisen hyödylliseksi enneagrammi on koettu mm. erilaisten leadership-ohjelmien keskeisenä osana, tiimityöskentelyn tehostajana, neuvottelutaitojen hiomisessa, työhönotossa, HR-osastoilla sekä kaikissa työtehtävissä, jotka edellyttävät hyvin kehittyneitä vuorovaikutustaitoja.

11.00 Lounas

12.00 Tunne itsesi, ymmärrä muita!

Teemme asioita tietyllä tavalla useimmiten tiedostamatta syytä käytökseemme ja oletamme muidenkin toimivan samoin. Näin ei kuitenkaan ole. Kun tiedostat alitajuisen perustarpeesi ja ydinvahvuutesi, opit hyödyntämään niitä tietoisesti arjessasi. Samalla ymmärrät myös paremmin muiden ihmisten erilaisia tapoja toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Tällöin väärinymmärrykset ja ristiriitatilanteet vähenevät ja vuorovaikutuksesta tulee toimivampaa ja vaivattomampaa. Luento perustuu enneagrammi-persoonallisuusmalliin, joka on syvällinen ja tarkka erilaisten ihmisluonteiden kuvaus.
Auli Malimaa, FM, EIF-Enneagrammiohjaaja, Iloversum

Auli Malimaa on onnellisuusvalmentaja ja enneagrammiohjaaja, joka on suunnattoman kiinnostunut mm. onnellisuudesta ja sen tekijöistä erilaisilla ihmisillä, erilaisuuden arvostamisen ja ymmärtämisen hyödyistä ihmissuhteissa, sekä uusimmista aivotutkimuksista, miten ajattelumme vaikuttaa aivojen toimintaan. Tässä luennossaan Auli opastaa meidät tutustumaan yhdeksään loistavaan tyyppiin enneagrammi-persoonallisuusmallin avulla ja saamaan näin eväitä kaikkiin ihmissuhteisiin, olipa kyseessä työyhteisö, harrastukset, perhe tai parisuhde. Työpaikoilla se on loistava työväline yhteisymmärryksen kasvamiseen ja työilmapiirin parantamiseen.

 

13.30 Kahvi

14.00 Digitalisaatio haastaa meidät uudistumaan - mistä matkaeväät?

Työelämän uudistaja, yrittäjä Riitta Hyppänen haastaa meidät pohtimaan digitalisaatiota oman arjen kautta. Mitä uudistuminen edellyttää? Mitä mahdollisuuksia se antaa? DigiRiitta –projektien tuoreet oppimiskokemukset tarjoavat käytännön esimerkkejä ja vinkkejä sovellettavaksi omaan työhön.
Riitta Hyppänen, yrittäjä, CM & HR Consulting Oy, HPM Dashboard Oy

Riitta Hyppänen on ihmisosaaja, luotettu kumppani työyhteisöjen ja niiden johtamisen kehittämisessä. Riitta on laaja-alainen henkilöstöjohtamisen asiantuntija, osaamisen, oppimisen ja uudistumisen puolestapuhuja sekä johtajuuden ja esimiestyön kehittäjä. Muutosvalmennusten rinnalla Riitta puhuu usein uudistumisesta ja siitä, mitä se meiltä vaatii ja miltä se tuntuu. Puheiden lisäksi Digi-Riitta elää kuten opettaa. Käynnissä on monta digitalisaatioon liittyvää projektia, joista syntyvät aidot tarinat kokeiluista, oppimisesta, luopumisen tuskasta ja onnistumisesta. Riitta Hyppänen on myös kirjoittanut mm. Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä (2013) sekä Työhyvinvointi johtaa tuloksiin (2010) teokset.

n. 15.30 päivä päättyy

 

Muutokset mahdollisia.

 

Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu (2pv) 590 €, jäsenhinta 540 €, sisältäen luennot, ruokailut ja torstain 25.1. iltatilaisuuden. Jäsenhinta koskee SSTL Puhtausala ry:n henkilöjäseniä sekä yritysjäsenten henkilöstöä.
Osallistumismaksu vain torstai 350 € ja vain perjantai 340 €, sisältäen luennot, lounaan ja kahvit.
Hintoihin lisätään alv. 24%. Jos ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan umpeuduttua, perimme 50% osallistumismaksusta.
Ilmoittaudu viimeistään 10.1.2018. - Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit tiedustella paikkatilannetta minna.forstadius@puhtausala.fi tai puh. 050 5347129.

Kun ilmoittaudut, saat automaattisen vahvistusviestin. Tarkemmat tiedot seminaarista lähetetään noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Minna Forstadius, minna.forstadius@puhtausala.fi, puh. 050 5347129.
 

Majoitus:
Solo Sokos Hotel Torniin on varattu Esimies- ja asiantuntijapäivien osallistujille majoituskiintiö ajalle 24.-26.1.2018. Kiintiöhinnat ovat 130 € / 1hh / vrk ja 150 € / 2hh / vrk. Voit varata kiintiöstä majoituksen tarpeen mukaan 1-2 yöksi.
Huonehintoihin sisältyy aamiainen, arvonlisävero sekä asiakassauna. Kanta-asiakaskortin (S-card) palveluedut eivät kuulu hintaan. Kiintiö on voimassa 3.1.2018 asti. 

Huonevaraukset voidaan tehdä Sokos Hotels Myyntipalveluun sokos.hotels@sok.fi tai puh. 020 1234 600 (avoinna ma-pe klo 8.00-20.00) tai suoraan hotellin vastaanottoon torni.tampere@sokoshotels.fi tai puh. 020 1234 634. Mainitse varatessasi kiintiötunnus SSTL PUHTAUSALA. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet. Majoituksen voi maksaa hotelliin käteisellä, tai pankki- tai luottokortilla.
 

Pysäköinti:
Solo Sokos Hotel Tornin läheisyydessä on paikoitustilaa P Tullintorissa, jossa vuorokausiveloitus hotelliasukkailta on 21 euroa. Vuorokausiveloitus ei edellytä yhtäjaksoista pysäköintiä. Pysäköintipaikkoja ei voi varata ennakkoon. Vuorokausipysäköintimaksu suoritetaan hotellin vastaanottoon, lyhytaikainen pysäköintimaksu parkkihallin automaattiin. Max.korkeus 2,20m.