Kotityöt enemmän työtä kuin huvia

Tilastokeskuksen uusimmassa vapaa-aikatutkimuksessa kysyttiin, pitävätkö suomalaiset kotitöitä aina työnä ja velvollisuutena, vai pitävätkö he niitä ainakin joskus myös huvina ja harrastuksena. Vastauksissa oli eroja miesten ja naisten välillä ja eroja oli myös siinä, mitä kotitöillä tarkoitettiin. Pyykinpesu, vaatehuolto ja siivous olivat selvästi niitä kotitöitä, joita sekä miehet että naiset pitävät yleisimmin aina rutiinina ja velvollisuutena. Ostoksilla käyminen, ruuanlaitto ja puutarhan hoito ovat puolestaan yli puolelle suomalaisista myös huvia ja harrastusta.

Mieluisimmissa kotitöissä on osin eroja sukupuolten välillä. Naisista kolme neljäsosaa kokee ostoksilla käymisen ja puutarhanhoidon olevan ainakin joskus myös huvia ja harrastusta. Lähes puolet naisista pitää kaupoissa ja ostoskeskuksissa kiertelyä hauskana, miehistä samaa mieltä oli vain neljäsosa. Noin 60 prosenttia miehistä pitää sen sijaan kodin korjaustöitä ainakin joskus huvina.

Monet usein toistuvat kotitaloustyöt kuten siivous, pyykinpesu ja ruuanlaitto ovat perheissä edelleen enemmän naisten vastuulla. Miehet puolestaan ovat vastuussa useimmiten kodin korjaustöistä.

”Kotityöt estävät edelleen enemmän naisten kuin miesten harrastuksia, vaikka sukupuolittaiset erot ovat kaventuneet. Naisten ja miesten tekemät kotityöt samankaltaistuvat hiljalleen sekä sisällöltään että määrältään”, sanoo erikoistutkija Hannu Pääkkönen Tilastokeskuksesta.

Siivoaminen voi olla hauskaakin, mutta useammin sitä pidetään kodeissa rutiinina. Kuva: ScanStockPhoto
Siivoaminen voi olla hauskaakin, mutta useammin sitä pidetään kodeissa rutiinina. Kuva: ScanStockPhoto

Tilaa uutiskirje