Puhtausala ry:n visio Suomesta maailman puhtain maa

Puhtausala ry:n visio Suomesta maailman puhtain maa

Puhtausalan ry:n liittokokous hyväksyi yhdistyksen hallituksen ja toiminnanjohtajan Sari Mattilan kanssa yhdessä laaditun strategian, jonka käytäntöön vienti aloitettiin syksyllä, heti liittokokouksen jälkeen.

Sari Mattila aloitti työnsä Puhtausala ry:ssä elokuun alussa. Hän vastaa Puhtausala ry:n operatiivisesta toiminnassa ja raportoi sekä SSTL Puhtausala ry:n että Siivoussektori oy:n hallitukselle.
– Puhtausala ry haluaa haastaa kaikki toimijat mukaan tekemään Suomesta maailman siisteimmän ja puhtaimman maan. Liiton tehtävänä on auttaa puhtausalaa kehittymään tätä visioita kohti. Olen itse erittäin innoissani ja todella motivoitunut viemään alaa eteenpäin, Mattila sanoo.

Jäsenistö on yhdistyksen toiminnan keskiössä.
– Haluamme olla mukana toiminnassa, kehittymässä yhdessä ja jakamassa informaatiota. Toimintamme ohjaavat arvot luotettavuus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus. Käytännössä arvomaailman tarkoittaa meille sitä, että teemme kaiken, minkä lupaamme tehdä ja haluamme huolehtia omasta vastuullisesta toiminnasta ja auttaa jäseniä vastuullisessa toiminnassa. Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisia eli meille ihmiset taustastaan riippumatta ovat tasavertaisia ja yrityksille ja asiakkaillemme tarjoamme yhdenvertaisesti tukea ja apua.

Sari Mattila ja Puhtausala ry. haastava kaikki toimijat tekemään Suomesta maailman siisteimmän ja puhtaimman maan. Kuva: Pipsa StenlundMenestystekijät määritelty

Toiminta jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka on nimetty menetystekijöiksi.
– Kulmakivemme ovat jäsenten osaamisen kasvattaminen, innovaatioiden esilletuonti, vaikuttavuuden lisääminen ja tieteellisten tutkimusten tukeminen. Meidän toiminnassa kulmakivet konkretisoituvat siten, että me konsultoimme, koulutamme ja teemme julkaisutoimintaa.

Alan vaikuttavuuden lisääminen on tärkeässä roolissa.
– Tulemme tekemään paljon työtä työperäisen maahanmuuton osalta. Toinen tärkeä aihe on se, miten pystymme paremmin tuomaan puhtaanapidon tärkeyttä kiinteistöjen elinkaaren suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden asioiden osalta on konkreettisesti asioita jo työn alla.

Mattila kertoo, että tieteellinen ja tutkimuksellinen tukeminen on yksi tärkeistä kulmakivistä.
– Olemme tukemassa alaa eteenpäin vieviä hankkeita ja tutkimuksia. Olemme määritelleet, että liitolla pitäisi olla vuositasolla kaksi opinnäytetyötä työn alla, ja tällä hetkellä onkin. Toivotaan, että saamme tuloksia niistä jo ensi vuonna. Hankkeet ja tutkimukset on erittäin tärkeä alan kehittämisen kannalta. Niiden avulla edistämme alaa ja tuotamme uutta tietoa.

Viestintää ja verkostoja

Viestinnän roolia vahvistetaan entisestään.
– Haluamme tuoda alaa esiin vahvemmin ja tuoda esiin tutkimukset, joita alalla tehdään. Haluamme sitä kautta vahvistaa innovaatioiden elinvoimaisuutta.

Painettu Puhtausala-lehti​​​ on edelleen keskiössä.
– Lisäksi kehitämme lehteä digitaaliseen suuntaan siten, että artikkelit ovat jaettavissa verkossa. Painettu lehti on tulevaisuudessakin tärkeä viestinnän väline.

Teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt ja verkkotapahtumat ovat tärkeitä vuorovaikutustapahtumia. Vahvat verkostot ovat myös tärkeitä.
– Yritysmaailma, muut liitot ja yhdistykset sekä tilaajafoorumi ovat tärkeitä verkostoja. Asiakaskunnan kuuleminen ja se, miten heidän osaamistaan voidaan kehittää, on erittäin arvokasta. Myös kansainväliset verkostot ovat tärkeitä.

Näkymät ovat valoisat

Mattila kertoo, että Puhtausala ry:ssä on nyt isot muutokset takanapäin.
– Taustalla vaikuttivat yhdistyksen taloustilanne ja koronan myötä tulleet talousvaikutukset. Tapahtumia ja messuja jouduttiin siirtämään ja perumaan koulutuksia. Etätapahtumilla ei pystytty kompensoimaan kaikkea. Yhdistyksellä oli taloudellinen pakote miettiä toimintatapaa uudelleen.

Vaikuttavuutta tehdään yhdessä, Mattila painottaa.
– Tällä hetkellä liitto voi hyvin ja näkymät ovat valoisat. Toivon, että saan jäsenistöltä palautetta toiminnastamme. Siten voimme varmistaa, että teemme oikeita asioita.

Visio maailman puhtaimmasta maasta on Mattilan mukaan realistinen tavoite.
– Jos ajatellemme sitä osaamiskokonaisuutta, mikä meillä on ja toimintaympäristöämme, niin meillä on täysin realistiset mahdollisuudet tavoittaa tämä visio. Ja mehän olemme jo maailman onnellisin maa, se on hyvä ponnahduslauta. Vielä emme ole määritelleet, millä parametreillä asiaa mitataan, mutta uskon, että tulevaisuudessa pystymme sen todentamaan.

Tilaa uutiskirje