Vaikuttavuus

Puhtausalan vuoden teko -finalistit on valittu!

Puhtausala ry:n hallitus on valinnut määräaikaan saatujen vuoden teko -ehdotusten joukosta kolme finalistia: ekologinen puhdistusmenetelmäkokonaisuus, digisiivoojan palkkaaminen sekä toimintatapa puhtausalan kouluttamisessa.
Puhtausalan vuoden teko -finalistit on valittu!

08.11.2023

Puhtausalan vuoden teko on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen tai toimintaprosesseihin. Se voi myös olla tuote- tai palvelumuotoiluprosessi, jonka ansiosta työ helpottuu tai se voi olla puhtaudenhallinnan kannalta merkittävä uudisrakennusprojekti tai remonttihanke. Tunnustus voidaan myöntää yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle. Puhtausalan vuoden teko 2023 julkaistaan Puhtauspäivänä 4.12.2023 livelähetyksessä

Vuoden teon valitsee tänä vuonna keittiöhygienian ammattilainen, koulutuspäällikkö Esa Koppelo Koulutuskuntayhtymä OSAO:sta.

Ekologinen puhdistusmenetelmäkokonaisuus
Mikkelin Pesula Oy ja Original Sokos Hotel Mikkeli

Ekologisen puhdistusmenetelmäkokonaisuuden kehittäminen lähti liikkeelle asiakastarpeesta Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä. Kehitystyön tavoitteena oli optimoida puhdistusmenetelmä, vähentää kemikaalien, veden ja energiankulutusta sekä henkilöstön kuormitusta. Käytännön kokeilujen avulla onnistuttiin tuotteistamaan ja mitoittamaan ympäristöystävällinen ja kustannustehokas menetelmäkokonaisuus, jossa toteutuvat vastuullisuuden eri tasot.

Ekologisen puhdistusmenetelmäkokonaisuuden myötä siivoustyö on fyysisesti keventynyt ja nopeutunut. Käyttökokemusajan havaintojen ja tulosten analysoinnin mukaan tulokset paranevat myös jatkossa. Henkilöstön fyysinen kuormitus vähenee, puhdistettavat pinnat pysyvät puhtaampana ja säännöllisellä puhdistusvälillä lika ei pinty pinnoille. Kuormituksen vähentäminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja sitä kautta yrityksen positiiviseen liiketoimintaan. Positiivinen liiketoiminta vaikuttaa yrityksen tulokseen ja kasvattaa myös asiakastyytyväisyyttä.

Lue lisää

 

Suomen ensimmäisen digisiivoojan palkkaaminen
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Työvoiman saatavuus on ollut puhtausalalla erittäin vaikeaa. Uusi teknologia ja robotiikka voivat helpottaa työvoimapulaa, ja nostattaa samalla alan arvostusta sekä työviihtyvyyttä. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii puhtausalalla toimivilta yrityksiltä ja alalla toimivilta henkilöiltä uteliaisuutta sekä intoa oppia uutta.

Digisiivoojan palkkaamalla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on pyrkinyt edistämään teknologista kehitystä omassa organisaatiossaan. Teolla on monta ulottuvuutta: työn tuottavuus ja laatu ovat kohonneet Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mutta samalla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on viestinyt uudenlaisista uramahdollisuuksista puhtausalla ja tehnyt alaa mielenkiintoiseksi tuleville puhtausalan ammattilaisille.

Lue lisää

 

Ainutlaatuinen toimintatapa puhtausalan kouluttamisessa
Taitotalo

Ainutlaatuinen toimintatapa syntyy kouluttajien ja muun henkilöstön asiakaslähtöisyydestä ja saadusta asiakaspalautteesta, työhyvinvoinnista ja johtamisesta, kehittämishalusta ja osaamisen jakamisesta työyhteisössä. Sen myötä Taitotalon puhtausalan koulutuksella on erinomainen maine.

Taitotalosta valmistui edellisen toimintavuoden aikana puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnoista puhtausalojen osaamisaloilta noin 40 henkilöä perustutkinnon osatutkinnoista ja yli 170 henkilöä ammattitutkinnosta. Lisäksi lähiesimiestyön ammattitutkintoon sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon osallistui 30–50 henkilöä eri organisaatioista. Erilaisiin lyhytkoulutuksiin osallistui lähes 1300 osallistujaa 120 eri yrityksestä.

Lue lisää

 

Puhtausala ry