YrityselämäPuhtausala-lehti

Parempaa laatua ja enemmän osaamista

Visuon auttaa työntekijää ymmärtämään ja oppimaan asioita nähtyään visuaalisesti työkohteet ja -tehtävät realistisissa ympäristöissä.
Parempaa laatua ja enemmän osaamista
Teksti Sanna Tapola Kuvat Visuon

09.08.2023

Tamperelainen Visuon tarjoaa perehdytyksen tueksi visuaalista palveluratkaisua, jonka avulla siivoustyötä on mahdollista tehdä paremmalla laadulla.
– Monella yrityksellä on puhtausalalla haasteita, koska työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja työntekijöitä on vaikeaa saada. Osaamisen taso vaihtelee ja usein perehdytystä tarvitaan monilla kielillä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jarmo Tanskanen.
Visuon tarjoaa käyttövalmiin siivoustyön perusteet-oppimisympäristön, mahdollisuuden yrityksen omaan käyttöön räätälöityyn koulutusratkaisuun sekä lisenssipohjaisen Visuon-ohjelmiston, jolla on mahdollista tehdä helposti omia materiaaleja.
– Ratkaisut auttavat työntekijää ymmärtämään ja oppimaan nopeammin nähtyään visuaalisesti tehtävät realistisissa ympäristöissä. Työ ja työhön vaadittavat välineet on palvelussa kytketty niihin paikkoihin, missä niitä tarvitaan ja käytetään. Sähköinen ratkaisu mahdollistaa myös tasalaatuisen perehdytyksen, joka voivat perinteisesti vaihdella perehdyttäjästä riippuen.
Tanskasen mukaan paremman laadun ja tehokkuuden lisäksi palvelun avulla voidaan parantaa myös työviihtyvyyttä.
– Osaaminen on työn mielekkyyden kannalta tärkeä, ja sillä voi auttaa työntekijää pysymään yrityksessä.

Vain yksi manuaali työvaiheista ja -menetelmistä

Visuonin visuaalisessa ympäristössä on työkohteen 360° -kuva, josta voi klikata tilaan upotettuihin tarkempiin sisältöihin. Palvelu toimii mobiilisti, joten työntekijän on helppoa klikata lisätietoa helposti myös työskentelyn aikana.
– Ratkaisussamme on visuaalisia sisältöjä, joihin voidaan palata tarkistamaan, miten työvaihe pitikään suorittaa. Lopussa on myös tenttejä, joilla voidaan todentaa osaaminen sen aihealueen osalta.

Puhtausalalla on rohkeutta kokeilla uutta

Kymmenisen vuotta palvelua tiimeineen kehittänyttä Tanskasta ajaa eteenpäin palo kehittää uutta.
– Opettajataustani vuoksi minua on aina kiinnostanut, miten visuaalisia sisältöjä voidaan käyttää paremmin hyväksi oppimisessa. Visuonin kaltainen ratkaisu toimii jo monella toimialalla, ja nyt sairaalahuollon hyvä palaute on kannustanut meitä puhtausalan suuntaan, Tanskanen kertoo.
Puhtausala on Tanskasen mukaan uuden äärellä, kun alaa ravistelee ennennäkemätön murros.
– Uusien palveluiden ja ratkaisujen omaksuminen vie aina aikaa, mutta puhtausalalla on paljon rohkeita yrittäjiä ja yrityksiä, jotka kokeilevat tälläkin hetkellä ennakkoluulottomasti uusia palveluita ja toimintatapoja, Tanskanen päättää.

Puhtausala ry