Yrityselämä

Uusi yritysjäsen: Compass Group Suomi palvelee vauvasta vaariin

Compass Group Suomi kuuluu globaaliin monipalveluyritykseen, joka tuottaa ateria- ja puhtauspalvelujen lisäksi kokous-, aula- ja juhlapalveluita.
Uusi yritysjäsen: Compass Group Suomi palvelee vauvasta vaariin

Teksti Miia Manner Kuvat Compass Group Suomi

18.05.2022

Suomessa Compass Group toimii paikallisesti, mutta taustalla on iso kansainvälinen organisaatio.

– Konserni toimii 45 maassa. Suomessa meillä on nelisenkymmentä toimintavuotta takana; Compass Groupina olemme toimineet nyt noin kaksi vuotta, kertoo liiketoimintajohtaja Maarit Parikka.

Compass Group Suomi toimii puhtauspalvelualalla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ympäri Suomea.

– Asiakkaana meillä on päiväkoteja, peruskouluja, sekä kunnallisia että yksityisiä, lukioita ja ammattioppilaitoksia, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Lisäksi palvelemme yksityisissä ja kunnallisissa hoiva-alan yrityksissä, sairaaloissa ja toimitamme aterioita kotiateria-asiakkaille.

Siivouskohteita on ympäri Suomea tällä hetkellä noin 215.

– Tavoitteena meillä on kasvaa edelleen puhtauspalvelujen osalta, mutta kuitenkin siten, että ateriapalvelu on myös mukana.

Compass Group Suomi palvelee myös toimistohotelleissa, missä valikoima sisältää ruuan ja puhtauden lisäksi aula-, assistentti- ja kokouspalveluita.

Valttina monipuolisuus

Monipalveluyrityksessä työntekijällä voi olla useampia työnkuvia. Esimerkiksi Oulun kaupungilla yksi työntekijä voi tuottaa sekä ruoka- että puhtauspalveluita.

– Se helpottaa myös kokopäiväisen työn tarjoamista. Jos kokopäivätyötä ei löydy ruuan parista, niin voimme mahdollistaa kokoaikatyön siten, että koulutamme työntekijän myös tekemään siivoustyötä.

Parikka kertoo, että Compass Groupilla hyvistä työntekijöistä halutaan pitää hyvää huolta.

– Työmarkkinoilla on kova kilpailu tällä hetkellä, ja me olemmekin muun muassa verkostoituneet alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Lisäksi tänä keväänä aloitamme Boltin kanssa projektin, minkä kautta meille tulee huhtikuussa työntekijöitä Bangladeshista. Odotamme heitä jo innolla.

Voimaa verkostoista

Compass Group Suomi liittyi vuoden alkupuolella Puhtausala ry:hyn.

– Haluamme verkostoitua alalla, ylläpitää alan kehitystä ja tietysti myös oppia uutta. Verkostoitumisen lisäksi haluamme panostaa näkyvyyteen ja tehdä yritystä tunnetuksi alalla.

Compass Groupilla on vahvat verkostot maailmalla ja yhteistyötä tehdään tiiviisti pohjoismaiden kesken.

– Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös paikallisesti Suomessa. Haluamme olla mukana siellä, missä alan tekijät ovat. Lisäksi haluamme jakaa omaa osaamistamme ja uusimpia innovaatioita.

Uusia innovaatioiden osalta robotiikka on vahvasti esillä. Oulussa onkin jo käytössä kolme cobotti-imuria.

– Robottien avulla on mahdollista parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista, mikä on meille tärkeä arvo. Kokeiluissa on tullut jo esiin se, että roboteista on apua raskaissa ja ergonomisesti rasittavissa työtehtävissä.

Robottien avulla voidaan myös monipuolistaa työnkuvaa.

– Robotti työkaverina tuo uusia työtehtäviä, esimerkiksi robotin reitin suunnittelua. Henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuus oppia uutta ja työhön saadaan ihan uusi ulottuvuus.

Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin lisäksi kestävä kehitys ja ekologisuus ovat tällä hetkellä keskiössä. Compass Group tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä yhteistyössä kumppaneittensa kanssa.

– Ympäristöystävällisyys näkyy myös puhtausalalla vahvasti ja me panostamme siihen todella paljon. Olemme ylpeitä myös laatusertifikaateistamme, esimerkiksi lounaallamme on Avainlippu-merkki. Saimme myös pandemian aikana My care -tunnustuksen hyvästä tartuntatautien riskien minimoimisesta, Parikka päättää.

Arvot Compass Group Suomessa

  • Rehellisyys, avoimuus, luottamus ja turvallisuus kaikessa
  • Can Do –asenne
  • Laatu intohimona
  • Onnistuminen yhteistyöllä
  • Vastuunotto ja vastuullisuus
  • Compass Groupin laatu

Compass Groupin laatu

  • ISO 9001 -sertifikaatti
  • ISO 14001 -sertifikaatti
  • Avainlippu-merkki lounaalla
  • MyCare -tunnus

 

Compass Group Suomessa:

530 ravintolaa

215 siivouskohdetta

2962 työntekijää

Compass Group maailmalla:

5,5 miljardia ateriaa vuodessa

55 000 kohdetta

600 000 työntekijää

SSTL Puhtausala ry